ΟΣΦΠ-ΠΑΟ 66-51(27-36)

ΟΣΦΠ-ΠΑΟ  66-51(27-36)

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2012

Στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης Τετάρτη  03  Ιανουαρίου  2012  :

ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !
Σας στέλνω πολλές θερμές Ευχούλες !!
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ !
Το ποντικάκι  κοντά μας :
Μας λέει τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

** Να τρέφετε τους πεινασμένους...


                                   Να ντύνετε τους γυμνούς...

                            Να παρηγορείτε τους μοναχικούς...

                     Να δίνετε κουράγιο στους άρρωστους..

                Και τότε θα ανακαλύψετε ότι ίσως θα είσαστε

          πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που βοηθήσατε..

          KAI Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ …

  Μην περιμένετε τις Άγιες μέρες για να το κάνετε

Οι Άνθρωποι έχουν την ανάγκη μας κάθε μέρα….. !
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 :
http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2013/01/h-1-2013.html , H Αρχή του χρόνου στην ενημέρωση ,Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2013.-
 http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2013/01/02-2012.html , Αγιάζι ενημέρωσης Τετάρτη 02 Ιανουαρίου 2012 .-
 ~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2013/01/03-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2012 .- 
 *** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ :

 ~ http://www.youtube.com/stamos01  ,     = 2200 video.-
 ~ http://www.youtube.com/stamatios01  ,   = 523 video.-
 ~ http://www.youtube.com/vlasiskal  ,          = 512 video.-
                                                   ΣΥΝΟΛΟΝ : 3235 Βίντεο ν Αναρτημένα .-

*** Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μονεμβασιάς  : Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μονεμβασιάς * Αλλαγές στους αντιδημάρχους έκανε ο δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης με την έναρξη του νέου έτους. Ειδικότερα αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι εξής:
 1) Με αντιμισθία ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης ως κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μολάων με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Οικονομικών υπηρεσιών, β) Πολιτισμού, γ) Υγείας, δ) Κοινωνικών Υπηρεσιών, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.
 2) Με αντιμισθία ο Ιωάννης Σουρλάς ως κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ασωπού με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Πολιτικής προστασίας, β) Καθαριότητας-Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Ύδρευσης, δ) Αγροτικής Παραγωγής, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού.
 3) Με αντιμισθία ο Χαράλαμπος Κουτσονικολής ως κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βοιών με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Αποχέτευσης, β) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα Τουρισμού, Απασχόλησης και Αλιείας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.
 4) Με αντιμισθία ο Ηλίας Καλογερίνης με αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, γ) Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Βοιών, δ) Ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών.
 5) Χωρίς αντιμισθία η Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου ως κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ζάρακα με αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, δ) Διαχείρισης απορριμμάτων, ε) Ζωικής Παραγωγής, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα.
 6) Χωρίς αντιμισθία ο Γεώργιος Βουνελάκης ως κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας με αρμοδιότητες για τα θέματα εποπτείας: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, β) Πολεοδομίας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.
 Επιπλέον στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
 Να υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο Δήμος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.
 Να υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:
 Του αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο δήμαρχος, απόντος αυτού η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
 Του αντιδημάρχου Ιωάννη Σουρλά όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο δήμαρχος, απόντος αυτού ο αντιδήμαρχος Ηλίας Καλογερίνης.
 Του αντιδημάρχου Χαράλαμπου Κουτσονικολή όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Ηλίας Καλογερίνης.
 Της αντιδημάρχου κας Παναγιώτας Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.
 Του αντιδημάρχου Γεωργίου Βουνελάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
 Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:
 Από 1/1/2013 έως 31/12/2013 η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
 Από 1/1/2014 έως 31/08/2014 ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.
 Η θητεία των παραπάνω διαρκεί από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Αυγούστου 2014.

*** ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας για τους Ρομά: "Ο Τατούλης τοποθετείται στις επάλξεις της ακροδεξιάς ρατσιστικής ρητορείας"  :
ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας για τους Ρομά: "Ο Τατούλης τοποθετείται στις επάλξεις της ακροδεξιάς ρατσιστικής ρητορείας"
*   "Ζήτησα από τον αρχηγό της αστυνομίας στην Πελοπόννησο να διαλυθούν όλοι οι υφιστάμενοι καταυλισμοί των Ρομά στην Πελοπόννησο", δήλωσε ο περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, αναφερόμενος στα φαινόμενα λεηλασίας που καταγράφονται και υπογράμμισε ότι "δεν μπορεί να επιμεριζόμαστε το κόστος καταστροφής της περιφέρειας αφήνοντας τους Ρομά να λεηλατούν τις αγροτικές και τις μεταποιητικές επενδύσεις".
 Με τις δηλώσεις αυτές, ο κ. περιφερειάρχης τοποθετείται στις επάλξεις της ακροδεξιάς ρατσιστικής ρητορείας. Κατηγορεί συνολικά τους Ρομά, μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αποκρύπτοντας τις τεράστιες ευθύνες των πολιτικών που ακολουθεί και στηρίζει που είναι και οι αποκλειστικά υπεύθυνες για την τραγική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας. Προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από τους πραγματικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής, με τους οποίους ταυτίζεται, που είναι για την Πελοπόννησο η εξυπηρέτηση των Γερμανικών συμφερόντων και η μετατροπή της σε Ειδική Οικονομική Ζώνη, που σημαίνει εκμετάλλευση, φτώχεια, ανεργία και φυσικά αύξηση της παραβατικότητας. Άλλη διάσταση έχει η αποτελεσματική αστυνόμευση και διαφορετική – και επικίνδυνη όταν εκφέρεται από θεσμικό εκπρόσωπο – η διάλυση καταυλισμών, τόπων κατοικίας εκατοντάδων συνανθρώπων μας.
 Οι κατηγορίες που απαγγέλλονται μαζικά κατά μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας, η συλλογική ενοχοποίηση, η κλήση της αστυνομίας να διαλύσει τις καταυλισμούς αφήνοντας κυριολεκτικά "στο δρόμο" κοινότητες ανθρώπων, μόνο φαινόμενα διάσπασης του κοινωνικού ιστού με βίαιες αντιπαραθέσεις μπορούν να προκαλέσουν.
 Δεν ξεχνάμε το "ενδιαφέρον" για τους Ρομά των κυβερνήσεων του δικομματισμού και του κ Π. Τατούλη που υπηρέτησε από κυβερνητική θέση, με τις πολιτικές κατασπατάλησης των χρημάτων και την μικροκομματική εξυπηρέτηση των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, για τα οποία καθυστερημένα κόπτεται ο κ. περιφερειάρχης.
 Καλούμε τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη να ανακαλέσει άμεσα τις δηλώσεις του για διάλυση των καταυλισμό των Ρομά, να συνέλθει από την εκφορά λόγων κοινωνικού διχασμού και κυρίως να μη προχωρήσει στην πραγμάτωσή τους.
 Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

*** Ληστεία από 5 ένοπλους σε κατάστημα τροφίμων στο Ζευγολατιό Κορινθίας  :
Ληστεία από 5 ένοπλους σε κατάστημα τροφίμων στο Ζευγολατιό Κορινθίας
* Την 31-12-2012/19.50 στο Ζευγολατιό Κορινθίας, πέντε άγνωστοι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν σε κατάστημα τροφίμων και με την απειλή τεσσάρων καραμπινών αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Οι δράστες διέφυγαν με 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και αναζητούνται.

*** Εγκαίνια γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στη Σπάρτη  :

Εγκαίνια γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στη Σπάρτη
* Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. εγκαινιάζονται τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ Λακωνίας στη Σπάρτη στην οδό Κ. Παλαιολόγου 71 (α' όροφος, πάνω από το φαρμακείου Χριστοφιλάκου). Με ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή του κόμματος καλεί τους σημειώνει ότι "ανέλαβε με μεράκι, φαντασία και εκπλήξεις να οργανώσει με το ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς το άνοιγμα της πόρτας των γραφείων", όπου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λακωνία. Το τηλέφωνο των γραφείων είναι 27310 27337

*** Υποδοχή του νέου έτους στο Διοικητήριο Μεσσηνίας  :
Υποδοχή του νέου έτους στο Διοικητήριο Μεσσηνίας
* Με την προτροπή του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου για καλλιέργεια πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Διοικητήριο Μεσσηνίας, στην αίθουσα ‘’Παναγιώτης Φωτέας’’, η εκδήλωση για την υποδοχή του 2013 και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. «Ο ένας να σταθεί δίπλα στον άλλον και όλοι μαζί να σηκώσουμε το φορτίο της κρίσης», σημείωσε ο σεβασμιώτατος.
 Ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς, αφού επέκρινε την πολιτεία που δείχνει απρόθυμη να βάλει τάξη στη φοροδιαφυγή, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να αντισταθούμε για τις επόμενες γενιές» και προέτρεψε «με όραμα και πνεύμα ενότητας να αντιστρέψουμε το κλίμα». Χαιρετισμούς για το 2013 απηύθηναν οι βουλευτές Θανάσης Πετράκος και Δημήτρης Κουκούτσης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, η αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σωτήρης Παναγιωτόπουλος και Νίκος Πατσαρίνος. Παρέστησαν εκπρόσωποι τοπικών πολιτικών - αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών αρχών και φορέων, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος και οι δήμαρχοι Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος και Οιχαλίας Φίλιππος Μπάμης.
 Νωρίτερα έγινε η δοξολογία για την υποδοχή του νέου χρόνου στο μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής.

*** Σύλληψη 2 Αφρικανών για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα στη Σπάρτη  :
Σύλληψη 2 Αφρικανών για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα στη Σπάρτη
* Συνελήφθησαν, προχθές (29-12-2012) το βράδυ στη Σπάρτη Λακωνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης, ένας 32χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νιγηρίας και μία 35χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, απάτη και παραχάραξη, ενώ στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον ακόμα τρεις αλλοδαποί συνεργοί τους.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι, η 32χρονη μαζί με ακόμα τρεις συνεργούς της, στις αρχές Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, στην Σπάρτη, παρουσιάστηκαν σε 48χρονο ημεδαπό, ως υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων, και τον έπεισαν να τους βρει ακίνητα προς πώληση στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, για λογαριασμό τους.
Επιπλέον, την 19-12-2012, ζήτησαν και πήραν από τον 48χρονο, πείθοντας τον, χρηματικό ποσό, προκειμένου με αυτό και με την κατάλληλη επεξεργασία και την χρήση ειδικού υγρού, το οποίο κατείχαν, να εμφανίσουν σε παραχαραγμένα χαρτονομίσματα, που αυτοί κατείχαν, χαρακτηριστικά γνησιότητας, τα οποία στην συνέχεια θα διέθεταν για την αγορά ακινήτων.
Ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης, συνελήφθησαν οι δυο προαναφερόμενοι αλλοδαποί, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
 Ένα (1) χαρτονόμισμα των -50- ευρώ
 Έξι (6) κινητά τηλέφωνα
 Ένας (1) χαρτοφύλακας
 Πέντε (5) μπουκάλια και μία (1) αμπούλα που περιείχαν άγνωστο υγρό
 Τέσσερα (4) κομμάτια αλουμινόχαρτο που περιείχαν συνολικά πέντε μαύρα χαρτονομίσματα προσομοιάζοντα με χαρτονομίσματα των -50- ευρώ.
 Μια (1) χειρουργική μάσκα
 Τέσσερα (4) πλαστικά γάντια
 Ένα (1) ψαλίδι
 Δύο (2) σύριγγες
 Ένα (1) κομμάτι βαμβάκι
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης, ο οποίος τους παρέπεμψε στον κ. Ανακριτή Σπάρτης.
 Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, για την εξακρίβωση της ταυτότητας και των υπολοίπων μελών της ομάδας.

***   Ερώτηση Πετράκου για τη διατήρηση του ΤΑΣ Μεσσηνίας   :
Ερώτηση Πετράκου για τη διατήρηση του ΤΑΣ Μεσσηνίας
* Ερώτηση για τη διατήρηση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Μεσσηνίας κατέθεσε προς τους υπουργούς Ανάτυξης και Διοικητικής μεταρρύθμισης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος. Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:
Προς τους κ.κ Υπουργούς:
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα: Διατήρηση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας
Είναι γνωστό ότι ο Νομός Μεσσηνίας είναι από τους πλέον σεισμογενείς Νομούς της χώρας και κατά τακτά χρονικά διαστήματα πλήττεται από φυσικές καταστροφές (σεισμούς πυρκαγιές κτλ). Με βάση αυτά τα δεδομένα θεωρούμε αδικαιολόγητη και πρόχειρη την φημολογούμενη απόφαση για κατάργηση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας
Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, υφίσταται από το 1984 και λειτουργεί ανελλιπώς μέχρι σήμερα, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη και αρωγή για την αποκατάσταση κτισμάτων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές) στους κατοίκους της Νότιας Πελοποννήσου.
Ενδεικτικά, από την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, έχουν συμβεί μέχρι σήμερα τα ακόλουθα συμβάντα:
1. Σεισμοί της Πελεκανάδας 1984.
2. Σεισμοί της Καλαμάτας 1986.
3. Σεισμοί Πυλίας - Τριφυλίας 1997.
4. Σεισμοί Οιχαλίας 2000 - 2001.
5. Σεισμός Καλαμάτας 2004.
6. Πλημμύρες Καλαμάτας 2006.
7. Πυρκαγιές Μεσσηνίας - Λακωνίας 2007.
8. Σεισμοί του 2008 σε τοπικά διαμερίσματα της Μεσσηνίας των τέως Δήμων Αβίας, Αιπείας, Ανδανίας, Άριος, Βουφράδος, Γαργαλιάνων, Θουρίας, καλαμάτας, Κορώνης, Λεύκτρων, Μεθώνης, Μεσσήνης, Νέστορος, Παπαφλέσσα, Πεταλιδίου, Πύλου και Χιλιοχωρίων.
9. Σεισμοί Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011.
Για τα υπ' αριθμ. (7) και (8) συμβάντα το πρόγραμμα αποκατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη αφού εκκρεμούν προς έκδοση άδειες επισκευών και ανακατασκευών και απαιτείται η επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης.
Για το υπ' αριθμ. (9) συμβάν, που αφορά τα διοικητικά όρια της Τ. Κ. Βρομόβρυσης της Δ. Ε. Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας, της Τ. Κ. Λαμπαίνης της Δ. Ε. Ιθώμης του Δήμου Μεσσήνης, της Τ. Κ. Βασιλικού της Δ. Ε. Δωρίου, των Τ. Κ. Αγριλοβούνου, Διαβολιτσίου, Δεσύλλα και Κωνσταντίνων της Δ. Ε. Ανδανίας και των Δ. Ε. Μελιγαλά και Οιχαλίας του Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, έχουν χαρακτηρισθεί σεισμόπληκτα με την αρ. Υ.Α.Σ. 5906/Π.Ε./Α325/05-03-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 656/τΒ/07-03-2012), έχει εκδοθεί η αρ. Υ.Α.Σ. οικ. 4378/Α321/11-10-2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σταύρου Καλογιάννη (ΦΕΚ 2797/τΒ/16-10-2012) με θέμα σχετικές προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και αναμένονται Υπουργικές Αποφάσεις με θέματα 1) «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τους σεισμούς του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011» και 2) «Απόφαση έγκρισης εφαρμογής τιμολογίου επισκευής» προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων. Το στάδιο του εν λόγω προγράμματος σήμερα βρίσκεται στην υποβολή αρχικών εμπρόθεσμων αιτήσεων για έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού, η προθεσμία του οποίου λήγει την 07 / 03 /2013.
Από την στιγμή δε που θα εκδοθούν οι άδειες επισκευής ή ανακατασκευής, η διάρκεια αποκατάστασης των κτισμάτων, είναι τετραετής. Το σκεπτικό του υπάρχοντος προσχεδίου του οργανογράμματος ότι οι διοικητικές δομές που δημιουργήθηκαν για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από θεομηνίες έπρεπε να σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα και όχι μόνιμου χαρακτήρα, είναι εσφαλμένη για την περιοχή της Μεσσηνίας, διότι με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Νομός Μεσσηνίας πλήττεται από φυσικές καταστροφές που μόνο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα δεν έχουν. Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να διατηρηθεί ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας με τη σημερινή του μορφή, ώστε να μη ακυρωθεί η αποκατάσταση των οικιών των κατοίκων της Μεσσηνίας και της Λακωνίας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Σήμερα λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας που υπάρχει στην Ελληνική Κοινωνία, είναι αδιανόητο να λειτουργούν Υπηρεσίες του Δημοσίου που έχουν έξοδα μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας, που πολλές φορές το ύψος των εξόδων υπερβαίνει το ετήσιο ενοίκιο των καταργούμενων Υπηρεσιών και να έχουν εκτοπιστεί. Υπηρεσίες που έχουν τουλάχιστον τριάντα (30) χρόνια στο χώρο των θεομηνιόπληκτων.
Ωστόσο να σημειωθεί ότι στο προτεινόμενο οργανόγραμμα φαίνεται να διατηρούνται κεντρικές Υπηρεσίες εντός Αθηνών, οι οποίες θα πρέπει να εκτελούν το έργο των περιφερειακών Υπηρεσιών.
Δεδομένου ότι επίκειται η τροποποίηση των οργανογραμμάτων των Υπουργείων, σας παρουσιάζουμε την αναγκαιότητα διατήρησης του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας προς όφελος του Μεσσηνιακού Λαού.
Κατόπιν των παραπάνω Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Γιατί είναι στις προθέσεις η κατάργηση του Τ.Α.Σ Μεσσηνίας όταν είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης του, καθότι η Μεσσηνία με τα έως τώρα στοιχεία έχει πολύ συχνή εμφάνιση φαινόμενων καταστροφικών θεομηνιών;
Πως είναι δυνατόν να γίνει παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές χωρίς να υπολογιστεί η υπέρογκη δημοσιονομική δαπάνη που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό (εκτός έδρας, διαμονή, μετακινήσεις, οδοιπορικά κ.λπ.) εφόσον καταργηθούν οι τοπικές υπηρεσίες;
Δεδομένου ότι το γνωστικό αντικείμενο της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων από φυσικές αιτίες είναι εξειδικευμένο και το προσωπικό εκπαιδευμένο λόγω πολυετούς εμπειρίας πως γίνεται να αντικατασταθεί από ιδιώτες με τυχαία επιλογή όπως προτείνεται στο οργανόγραμμα;
Με βάση τα αναλυτικά δεδομένα που σας επισημάναμε σκοπεύετε να αναθεωρήσετε την αρχική σας απόφαση και να παραμείνει σε λειτουργία η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας;
 Ο ερωτών Βουλευτής
 Πετράκος Αθανάσιος

***  Επιμελητήριο προς Νίκα: Το μάστερ πλαν οδηγός για κάθε επέμβαση στην περιοχή του λιμανιού :
Επιμελητήριο προς Νίκα: Το μάστερ πλαν οδηγός για κάθε επέμβαση στην περιοχή του λιμανιού
* "Η οποία παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας στο λιμάνι θα πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τα πορίσματα του μάστερ πλαν" αναφέρει σε ανακοίνωση το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, απαντώντας στις επικρίσεις του Δημάρχου Παν. Νίκα σχετικά με τη θέση που πήρε κατά τη σχετική συζήτηση στο Λιμενικό Ταμείο για την ανάπλαση του χερσαίου χώρου προλιμένα.
 Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση του Επιμελητηρίου σημειώνονται τα εξής:
 "Το Επιμελητήριο μας, υποστήριζε από της ιδρύσεως του και συνεχίζει να υποστηρίζει την Αξιοποίηση του Λιμένα της Καλαμάτας, ως διεθνούς Λιμένα για συνδυασμένες μεταφορές.
 Επίσης προτεραιότητα μας θα είναι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας, που σε συνδυασμό με το Αεροδρόμιο, προσφέρεται να γίνει το ΛΙΜΑΝΙ HOME PORTING, δηλαδή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών κρουαζιέρας με σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία.
 Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ενδιαφέρον από επενδυτές για την δρομολόγηση πλοίου από Καλαμάτα-Κρήτη και να αναδείξουμε το ΛΙΜΑΝΙ της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ως νότια πύλη της Ελλάδος στη Μεσόγειο.
 Στηρίζουμε την εκπόνηση του MASTER PLAN του Λιμανιού, το οποίο είχε την συναίνεση όλων των φορέων και επιμένουμε σταθερά στην εφαρμογή του.
 Η αναπτυξιακή αυτή κατεύθυνση για το Λιμάνι και ο χαρακτηρισμός του ως «ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ», με ότι αυτό συνεπάγεται, ήταν ο λόγος της τοποθέτησης του εκπροσώπου μας στο Λιμενικό Ταμείο κατά της προτεινόμενης από το Δήμο ανάπλασης, η μελέτη της οποίας –σημειωτέον- προηγείται χρονικά του MASTER PLAN.
 Η δική μας πρόταση είναι, η όποια παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας στο Λιμάνι να εφαρμόζει και να τηρεί τα πορίσματα του MASTER PLAN".

*** Πετράκος - Ουζουνίδου: "Αλλάξτε τις αποφάσεις σας - Φθηνό πετρέλαιο για τους πολίτες τώρα"   :
Πετράκος - Ουζουνίδου: "Αλλάξτε τις αποφάσεις σας - Φθηνό πετρέλαιο για τους πολίτες τώρα"
* Οι όψιμα ανησηχουντες κυβερνητικοί παράγοντες για το περιβάλλον, λόγω της αύξησης των ρύπων κ αιθαλομίχλης από τα τζάκια και τις ξυλόσομπες που αναγκάζονται οι πολίτες των μεγάλων πόλεων να χρησιμοποιούν για να μη πεθάνουν από το κρύο, έχουν έναν και μοναδικό δρόμο για να αποδείξουν ότι δεν είναι υποκριτές για μια ακόμη φορά. Έστω και τώρα, «στο και δέκα», οφείλουν να ανακαλέσουν την εγκληματική τους απόφαση με την οποία αύξησαν σε εξωπραγματικά επίπεδα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και να τον επαναφέρουν στις τιμές, τουλάχιστο, του 2010. Διαφορετικά οι ρύποι θα χτυπάνε κόκκινο, η ανεξέλεγκτη και παράνομη υλοτομία θα αυξάνεται και οι άνθρωποι θα ξεπαγιάζουν καθημερινά, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο τη ζωή τους.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ καλεί –και πάλι- τους κυβερνώντες να εγκαταλείψουν τις αδιέξοδες και εγκληματικές τους επιλογές και να δώσουν τη δυνατότητα στους δοκιμαζόμενους πολίτες από τη σκληρή, αντιλαϊκή και οκονομική κυρίαρχη πολιτική, να ζεσταθούν με φθηνό πετρέλαιο.
 Επίσης, οι κυβερνώντες είναι ώρα να σταματήσουν το «παραμύθι» ότι τάχα η απόφαση της αύξησης του ΕΦΚ πάρθηκε για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριθο του πετρελαίου. Οι τρόποι να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων υπάρχουν και είναι γνωστοί, η πολιτική βούληση λείπει.
 Από το Γραφείο Τύπου του Θανάση Πετράκου .-
Πηγή : εφημερίδα "Ελευθερία " Μεσσηνίας  2012 .-

*** Απολογισμός περίθαλψης τραυματισμένων ζώων στην Προστατευόμενη Περιοχή του Πάρνωνα  :
Απολογισμός περίθαλψης τραυματισμένων ζώων στην Προστατευόμενη Περιοχή του Πάρνωνα (φωτογραφίες)
* Από τον Απρίλιο του 2011 έως και τον Δεκέμβριο 2012 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού ανταποκρίθηκε σε κλήσεις από κατοίκους και Υπηρεσίες της περιοχής που αφορούσαν τραυματισμένα ζώα. Τα περισσότερα από αυτά είχαν τραυματιστεί από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Μέσα στο 2011, το προσωπικό του Φορέα κλήθηκε για τη διάσωση θαλάσσιας χελώνας (Carettacaretta) στην παραλία «Πόρτες» στο Παράλιο Άστρος, η οποία έφερε επιφανειακό τραύμα στο κεφάλι. Το τραυματισμένο ζώο συνελήφθη και στη συνέχεια στάλθηκε για περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών (ΑΡΧΕΛΩΝ) στην Αθήνα. Επίσης, στην περιοχή του Άστρους εντοπίστηκαν και στάλθηκαν στον Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής (ΑΝΙΜΑ) στην Αθήνα ένας λευκός πελαργός (Ciconiaciconia) με ελαφρύ τραύμα στο πόδι, ένας τραυματισμένος ερωδιός (τσαχτοτσικνιάς-Ardeacinerea) που έφερε σοβαρό τραύμα στην αριστερή φτερούγα από πυροβολισμό και μια γερακίνα (Buteobuteo) χωρίς εμφανή εξωτερικά τραύματα που παρουσίαζε αδυναμία να πετάξει.
Στην χρονιά που μας πέρασε, το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την διάρκεια της περιπολία του εντόπισε ένα μικρό αρσενικό τσακάλι (Canisaureus) στην περιοχή του Υγροτόπου Μουστού το οποίο ήταν τραυματισμένο από δαγκώματα μεγαλύτερων τσακαλιών. Το νεαρό τσακάλι μεταφέρθηκε στα γραφεία του Φορέα και στην συνέχεια στάλθηκε στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη. Στην ΑΝΙΜΑ στάλθηκαν επίσης, τους τελευταίους μήνες ένας τραυματισμένος μπούφος (Bubobubo) από το Λεωνίδιο και ένα τραυματισμένο ξεφτέρι (Accipiternisus) από την περιοχή του Άστρους και τα δυο με τραύματα στις φτερούγες. Σε τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΝΙΜΑ, υπήρξε η ενημέρωση ότι η κατάσταση της υγείας του τσακαλιού, του μπούφου και του ξεφτεριού είναι πολύ καλή και τα τραύματα τους επουλώνονται.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα και όταν ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση των πληγών τους, ο Φορέας Διαχείρισης θα προγραμματίσει εκδηλώσεις σε συνεργασία με σχολεία της Προστατευόμενης Περιοχής του Πάρνωνα για την απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον.
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
 Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
 Πληροφορίες: Αρβανίτης Διαμαντής, Τρυφωνόπουλος Γιώργος
 Άστρος Αρκαδίας, 22001
 Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025
 Email: info@fdparnonas.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Web: www.fdparnonas.gr

*** 

** ΑΠΟ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012 :
~**  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/12/8_18.html  , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ (8) .-
~** http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2012/12/20-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 .-
~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2012/12/21-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 .-
~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2012/12/22-23-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Δεκεμβρίου 2012 .-
~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2012/12/24-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012 παραμονή Χριστουγέννων .-
~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2012/12/25-2012.html  , ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012 στην ενημέρωση .-
~** http://stamos-dynami.blogspot.gr/2012/12/26-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012 .-
~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2012/12/27-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέςρωσης Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 .-
  ~** http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/12/28-2012.html  , Στο αγιάζι της καθημερινής μας ενημέρωσης Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 .-
~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2012/12/29-2012.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης του Σάββάτου 29 Δεκεμβρίου 2012 .-
~** http://snsarfara.blogspot.gr/2012/12/30-2012.html  , Σήμερα είναι Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 ενημέρωση.-
~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2012/12/31-2012.html  , Τελευταία μέρα του χρόνου και ενημέρωση Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 .-

***
~** Τραγούδι και χορός 2012 Σταματάκος σε  ηληκία 27  μηνών 162 :

http://youtu.be/QGjngBVBO2k ,~** Σταματάκος τραγούδι χορός 01/01/20 ηληκία 2  χρονών12 163 :
http://youtu.be/KX1HEfwMg5Y . ‘~** Βρε ντουνιά 135 : Όμορφα  τραγούδια !!
http://youtu.be/xm90bk5AdO8 ,~** Έχω ένα μυστικό χοροδία 119 τραγουδιά από χορευτικούς Συλλόγους :
http://youtu.be/g0hdlTfYeVE~**Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου ιστορία 136 Ιστορικές αναδρομές :
http://youtu.be/nIwA2ehtoEI~** Μαύρο Σάββατο Εβραίων Θεσ-νίκης 95 Ιστορικές θυμίσεις :
http://youtu.be/BloiKU53L88 ,~*** Μαύρο Σάββατο εβραίων Θεσαλονίκης 096 Ιστορικές αναδρομές :
http://youtu.be/GZr_veOzViU ,~*** FOTOGRAFOS Γιάν. Κυριακίδης 092 Ιστορία και αναμνήσεις :
http://youtu.be/xi2QQCVYC4M ,~*** ΒΙΤΑΛΗ Ελκένη και τραγούδι 166 Μας αρέσουν και τα ακούμε :
http://youtu.be/_JNA9vr-syc ,~*** Ελένη Βιτάλη τραγουδά 165 ΄'Ομορφες μουσικές σελίδες :
http://youtu.be/7ZZhMv5RAgI ,~*** Συναυλία Ε. Βιτάλη 167 Όμορφα  Ελληνικά τραγούδια :
http://youtu.be/5F95xq_src0 ,


~** Σταματάκος χορεύει ασταμάτητα 159 :

http://youtu.be/1hxdG_HkWaM ,.~** Σταματάκος εν δράση 2012 160 :
http://youtu.be/InNhRhqvPYk .,~** ARFARA 2012 Χριστούγεννα 164 :
http://youtu.be/qb8ZlOgjlGw . ,~** Τα παιδιά χορεύουν 2012 161 :
http://youtu.be/8zySFaF6l2w ,**

Δεν υπάρχουν σχόλια: