ΟΣΦΠ-ΠΑΟ 66-51(27-36)

ΟΣΦΠ-ΠΑΟ 66-51(27-36)

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

 Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου  2018 .
~~ 12 Φεβρουαρίου
Μελετίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας (1) (†381), Αντωνίου Β` πατριάρχου Κων/πόλεως (†901). Μαρτύρων Πλωτίνου και Σατορνίνου. Νεομάρτυρος Χρίστου Κηπουρού, του εν Κων/πόλει (†1748). Οσίας Μαρίας, της μετονομασθείσης Μαρίνος.
(1) O άγιος Μελέτιος γεννήθηκε περίπου το 310 στη Μελιτινή της Μικρής Αρμενίας. Έκανε λαμπρές σπουδές και εθεωρείτο πολύ μορφωμένος, ευσεβής και ενάρετος χριστιανός. Το 357 χειροτονήθηκε επίσκοπος Σεβαστείας και τρία χρόνια αργότερα αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Η θεοσέβειά του, το ήθος του χαρακτήρα του και οι πλούσιες πνευματικές του αρετές, τον έκαναν γρήγορα ιδιαίτερα αγαπητό στη εκκλησιαστική κοινότητα. Για το λόγο αυτό, όταν έφθασε στη Αντιόχεια όλοι οι πιστοί, βγήκαν στους δρόμους για να τον υποδεχθούν και να λάβουν την ευλογία του. Στη νέα του όμως έδρα ο Μελέτιος παρέμεινε μόνον τριάντα ημέρες διότι οι ραδιουργίες των κακόδοξων αρειανών, έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο να τον εξορίσει στην Αρμενία. Τελικά όμως θριάμβευσε η δικαιοσύνη του Θεού. Όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας, συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 την Β` Οικουμενική Σύνοδο, ο Μελέτιος εκλήθη να λάβει μέρος στη Σύνοδο και μάλιστα ως πρόεδρος αυτής. Δυστυχώς ο άγιος εκοιμήθη πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου και η κηδεία του έγινε με την συμμετοχή όλων των πατέρων της Συνόδου και χιλιάδες πιστών λαού, ένδειξη τιμής και αναγνώρισης στο πρόσωπο του Αγίου.
~ 12 Φεβρουαρίου: Εορτή του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας
~ Τη μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας τιμά σήμερα, 12 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε περί το 310 μ.Χ. στην Μελιτηνή της Μικράς Αρμενίας.
* Η μαρτυρία περί της πρώτης εμφανίσεώς του στο προσκήνιο της ιστορίας, λίγο μετά το έτος 357 μ.Χ., τον καταδεικνύει ως αντίπαλο των αιρετικών Ομοιουσιανών και οπαδό του Επισκόπου Καισαρείας της Παλαιστίνης Ακακίου, ο οποίος δια Συνόδου, το έτος 358 μ.Χ., εκλέγει τον Άγιο Μελέτιο ως Επίσκοπο Σεβαστείας. Λόγω όμως της σφοδράς αντιδράσεως των οπαδών του προηγουμένου Επισκόπου Σεβαστείας Ευσταθίου, παραιτείται και μεταβαίνει στη Βέροια της Συρίας. Το 360 μ.Χ. εκλέγεται Πατριάρχης Αντιοχείας, μετατεθέντος του Πατριάρχου Ευδοξίου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν ο Άγιος έφθασε στην Αντιόχεια, όλοι οι πιστοί βγήκαν στους δρόμους, για να τον υποδεχθούν και να λάβουν την ευλογία του.
Στη νέα του όμως έδρα ο άγιος Μελέτιος παρέμεινε ένα μόνο μήνα, αφού οι αιρετικοί Αρειανοί έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 – 361 μ.Χ.) να τον εξορίσει στην Αρμενία και να εκλέξει στη θέση του τον παλαιό συνεργάτη του Αρείου Ευζώιο. Τα ορθόδοξα φρονήματα του Αγίου, ως και η εξορία του και η αντικατάστασή του, συνετέλεσαν στη δημιουργία μεγάλης παρατάξεως των οπαδών του, που ονομάσθηκαν «Μελετιανοί». Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξαίρει τα αποτελέσματα της επιδράσεως του αγίου Μελετίου στους πιστούς της Αντιόχειας σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο άγιος Μελέτιος εθεμελίωσε τόσο και ενέβαλε τέτοιο ζήλο για την πίστη στους Χριστιανούς, ώστε, παρά τις αιρετικές δοξασίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αργότερα, η διδασκαλία του παρέμεινε άσειστη.
Επίσης, ο ιερός Χρυσόστομος διηγείται το ακόλουθο επεισόδιο, το οποίο συνέβη κατά την απομάκρυνση του Αγίου από την Αντιόχεια: ο διοικητής της πόλεως οδηγούσε έξω από την Αντιόχεια με άμαξα τον Άγιο, για να τον θέσει στον δρόμο της εξορίας. Τα πλήθη των ορθοδόξων το επληροφορήθηκαν και αμέσως έτρεξαν, για να ζητήσουν την ευχή του. Στη θέα όμως του διοικητού τόσο πολύ αγανάκτησαν για την άδικη εξορία του Αγίου, ώστε άρχισαν να λιθοβολούν τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορος. Και τότε ο Άγιος Μελέτιος, επειδή δεν μπορούσε να εμποδίσει με λόγια την παραφορά του λαού, εσηκώθηκε και επροστάτευσε με το σώμα του το διώκτη του.
Η εξορία του Αγίου ετερματίσθηκε στις αρχές του έτους 362 μ.Χ. δια του διατάγματος του νέου αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) περί θρησκευτικής ελευθερίας όλων των υπηκόων. Ο Άγιος εξορίσθηκε και πάλι την άνοιξη του 365 μ.Χ. και το 371 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ουάλη (364 – 378 μ.Χ.) στην περιοχή Γήτασα της Αρμενίας, κοντά στα σύνορα της Καππαδοκίας, και είχε συχνή επαφή και επικοινωνία με τον Μέγα Βασίλειο. Επανήλθε στην Αντιόχεια το έτος 379 μ.Χ. Αμέσως συνεκάλεσε Σύνοδο, η οποία ομολογούσε την πίστη στις αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και κατεδίκασε όλες τις αιρέσεις.
Όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379 – 395 μ.Χ.) συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μελέτιος εκλήθηκε να λάβει μέρος στη Σύνοδο και μάλιστα ως πρόεδρος αυτής. Δυστυχώς, ο Άγιος εκοιμήθηκε λόγω ασθενείας, πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου. Στην κηδεία συμμετείχε και ο αυτοκράτορας, τον δε επικήδειο εξεφώνησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης (βλέπε 10 Ιανουαρίου), ο οποίος ομίλησε για τον απορφανισμό της Εκκλησίας της Αντιοχείας, της Συνόδου και ολόκληρης της Ανατολής, για την γλυκύτητα και την υπομονή του Αγίου Μελετίου, ως και για τους διωγμούς τους οποίους υπέστη.
Το ιερό λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα με μεγάλη πομπή στην Αντιόχεια και εναπετέθη στον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχείας (βλέπε 4 Σεπτεμβρίου), στον ομώνυμο ναό.
Ἀπολυτίκιον
Ηχος γ’. Θείας Πίστεως.
Νόμον ένθεον, εμμελετήσας, την ουράνιον, γνώσιν εκλάμπεις, τη Εκκλησία Ιεράρχα Μελέτιε, την γαρ Τριάδα κηρύττων ομότιμον, αιρετικών διαλύεις τας φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
~ Απολυτίκιο Αγ. Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : https://youtu.be/1yz1c8ogymw  .-

*** Η πιο σύντομη και πανίσχυρη προσευχή! OΛΟΙ ΝΑ ΤΗ ΜΑΘΟΥΜΕ
~H προσευχή είναι σύντομη αλλά πανίσχυρη.
Μπορεί δε κι ένα παιδάκι να την αποστηθίσει.
*– «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν».
– «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς».

~* Η ευλυγισία του οσίου γέροντα Νεκταρίου Βιτάλη σε βίντεο
~ Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης: Συγκλονίζει η ευλυγισία του σώματος του γέροντα Νεκταρίου Βιτάλη, σχεδόν μία ημέρα μετά την κοίμησή του το πρωί της Πέμπτης 8 Φεβρουαρίου.
* Βίντεο - μαρτυρία ευλυγισίας οσίου Γέροντος Νεκταρίου Βιτάλη : https://youtu.be/JLhoReJFzNQ  .-
~* Συγκλόνισε ο Μεσογαίας Νικόλαος στον επικήδειο για τον γ. Νεκτάριο Βιτάλη
~  Με λόγο βαθιά συγκινησιακό και αληθινό, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος αποχαιρέτησε τον γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη. Στον επικήδειό κατά την Εξόδιο Ακολουθία στο Λαύριο, ο Μητροπολίτης Νικόλαος αναφέρθηκε στα όσα βίωσε δίπλα στον μακαριστό γέροντα αλλά και τις στιγμές εκείνες που τον έκαναν τόσο αγαπητό στον κόσμο.
* Αναλυτική ο επικήδειος του Σεβασμιωτάτου…
«Των αγίων ο χορός εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου», των αγίων η χορεία ανεκάλυψε τον Χριστό, την πηγή της ζωής, και έτσι έζησε ξεδιψώντας από Αυτόν, πέρασε δε διά του θανάτου την θύρα του παραδείσου και εισήλθε στη δόξα της βασιλείας του Θεού.
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς, Οσιώτατοι ιερείς, αγαπητοί μου αδελφοί,
Ο πολυσέβαστος Γέροντας Νεκτάριος έζησε σχεδόν εννέα δεκαετίες, ξεδιψώντας καθημερινά από την πηγή της ζωής, τον Χριστό, και εισερχόμενος και εξερχόμενος ανά πάσαν στιγμήν διά της θύρας του παραδείσου και συνεπώς «εις κρίσιν ούκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Η ζωή του ταυτισμένη από μικράς ηλικίας με τη βαθειά θλίψη, συνυφασμένη με την συνεχή θυσία, γεμάτη δάκρυα, κόπο και αναστεναγμό ήταν ένας καθ’ ημέραν θάνατος. Ταυτόχρονα όμως η πίστη του, η αγάπη του, η ελπίδα του, η σχέση με τον Άγιό του, τον Άγιο Νεκτάριο, ήταν αείροη πηγή ζωής. Η ζωή του, το χαμόγελό του, η ψυχή του, η τεράστια καρδιά του ένας παράδεισος, ένα «σημείον», μια σταθερή αναφορά. Ούτε εις κρίσιν έρχεται ούτε εις θάνατον, αλλά μεταβαίνει αυτή τη στιγμή εκ του θανάτου της επίγειας ζωής εις την ζωήν της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Ο νεκρός που έχουμε μπροστά μας είναι άπνους, αλλά ζεί• είναι ακίνητος, αλλά πορεύεται την μακαρίαν ζωήν• είναι αμίλητος, αλλά η φωνή του συνεχίζει να ακούγεται• είναι ωσεί υπνών, αλλά γρηγορεί• επέλεξε τον μονήρη βίον, αλλά αγκάλιασε όλον τον κόσμο• σύντομα θα τοποθετηθεί υπό την γην, αλλά εκ κοιλίας μητρός του «εν ουρανοίς πολιτεύεται». Πολύ ανθρώπινος στον τρόπο, διαχειριζόταν ουράνιες δυνάμεις.
Από μικρό παιδάκι έζησε τον πόνο, την περιφρόνηση, την ασθένεια της φύσεως. Στην πρόκληση όλων αυτών απάντησε με μια αδιάκριτη και αδιάπτωτη συμπόνοια προς πάντας. Η κραυγή του Αποστόλου Παύλου «τις ασθενεί και ουκ εγώ ασθενώ, τις σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πυρούμαι;» (Β΄ Κορ. ια΄ 29) καθημερινό βίωμά του. Ποιος τον πλησίασε και βρήκε την πόρτα του κλειστή; Ποιος του ζήτησε κάτι και δεν έφυγε με γεμάτα τα χέρια και πεπληρωμένη την καρδιά; Ποιος ακούμπησε πάνω του και δεν βρήκε κατανόηση; Ποιος τον άγγιξε με θλίψη και δεν ξεχείλισε από παρηγοριά;
Η ελεημοσύνη του απαράμιλλη. Δεν έδινε σε λίγους, ούτε μόνο κάποιες φορές, ούτε λίγα. Έδινε σε όλους ανεξαιρέτως, πάντοτε και ο,τι είχε. Και το έδινε με όλη την μεγάλη του καρδιά. Δεν κράτησε για τον εαυτό του τίποτα. Ράσα παλιά, τριμμένα, φτωχικά, πολυκαιρισμένα, παρατημένα. Υγεία σπασμένη, σκόπιμα σε αυτοεγκατάλειψη. Έφτιαξε θαυμάσιο οίκημα και ο ίδιος έμεινε στο ενοίκιο. Το δωμάτιό του σαν αποθήκη, ακατάσταστο, γεμάτο από όσα του έφερναν και τα οποία δεχόταν, με μόνο σκοπό να τα προσφέρει. Δεν δέχθηκε ποτέ να του το τακτοποιήσουμε. Επίμονα αρνήθηκε να του το βάψουμε η κάπως να του το κάνουμε πιο ευχάριστο. Του είπαμε• άφησέ μας να σε περιποιηθούμε, Γέροντα. Έτσι που ζείς εσένα θα σε επαινούν για την αυταπάρνηση κι εμάς θα μας κατηγορούν για την περιφρόνηση σε σένα. Ούτε έτσι υπεχώρησε. Η φιλοπτωχία και η αμεριμνία ήταν βαθιά ριζωμένες μέσα του.
Τα χρήματα που του έδιναν δεν πρόφθαινε να τα σκορπάει. Τα φύλαγε για να τα δώσει. Όλα τα είδη των νομισμάτων, από όλον τον κόσμο, από τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, την Τουρκία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, από όπου κανείς μπορεί να φανταστεί, κυκλοφορούσαν στο δωμάτιό του. Είχε χρήματα μέσα σε ντουλάπια, στον κόρφο του, κάτω από τα σεντόνια του, μέσα στη μαξιλαροθήκη του για να τα προσφέρει την κατάλληλη ώρα και σε όποιον τα χρειαζόταν. Τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, τα τρόφιμα που συγκέντρωνε και συσκεύαζε ήταν περισσότερα από όσα μάζευαν όλοι μαζί οι υπόλοιποι ναοί της Μητροπόλεώς μας. Περίπου 7 τόνους λάδι μοίραζε τον χρόνο μόνο στις ενορίες και άγνωστο πόσο σε συλλόγους, φτωχούς και πεινασμένους. Η αποθήκη του Προσκυνήματος είχε τρόφιμα, ρούχα, παιγνίδια, είδη οικιακής χρήσεως, παπούτσια, είχε τα πάντα, ακόμη και νυφικά. Έδινε και ποτέ τα χέρια του δεν ήταν άδεια. Σκόρπιζε και οι αποθήκες του γέμιζαν.
Απλός και σοφός, ασθενικός στη φύση του και δυνατός στο πνεύμα. Εύκολα τον κατατάσσεις στα «μωρά του κόσμου και στα ασθενή και εξουθενημένα», που όμως καταισχύνουν τους σοφούς και τους ισχυρούς. Ένα φαινομενικό τίποτα, που όμως «ουκ ην άξιος αυτού ο κόσμος». Ένας ποταμός αγάπης και παρηγορίας, μία πηγή δυνάμεως και πίστης. Αγάπησε αδιακρίτως τους πάντας, γι’ αυτό και ήταν αγαπητός από όλους, πραγματικά λατρευτός. Συνήρπαζε τον λαό και έκλεβε τις καρδιές με εξαιρετική ευκολία. Εξουδενώθηκε και ελαττώθηκε υπερβολικά, γι’ αυτό και τιμήθηκε υπερβαλλόντως. Ένας ιερομόναχος Δ΄ κατηγορίας, έγινε Μέγας Ηγούμενος∙ ένας άσημος ολιγογράμματος παππούλης τράβηξε την προσοχή Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων και κέρδισε την εμπιστοσύνη του δύσπιστου και απαιτητικού λαού. Έπεισε για την αυθεντικότητά του, γιατί ήταν γνήσιος στην πίστη του. Πετάχθηκε στην άκρη της Αττικής, στην Καμάριζα, και εκεί μέσα σε λίγα χρόνια έφτιαξε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα, με πανορθόδοξη ακτινοβολία. Όλη τη μέρα στον ναό, όλος ο χρόνος του στη διακονία, όλη του η καρδιά στους ελαχίστους αδελφούς του Χριστού. Αυτός που δεν γνώριζε πολλά γράμματα, γνώριζε ο ίδιος τα ονόματα και την καρδιά χιλιάδων ανθρώπων και έγινε γνωστός σε όλον τον κόσμο.
~ Ο λόγος του «εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος», ζωντανός, μαγευτικός, αληθινός συναρπαστικός. Έξυπνος, χαριτωμένος, ευχάριστος στα δύσκολα. Δεν είχε χάρη μόνον ο λόγος του και η όλη πολιτεία του• ήταν ο ίδιος γεμάτος από την χάρι του Θεού, ο Οποίος αναπαύθηκε επάνω του.
Η ζωή του, η πορεία του, η όλη ύπαρξή του, όλα ένα θαυμαστό σημείο. Η ευαρέσκεια, η εμπιστοσύνη, η ενέργεια του Θεού εμφανής στο ταπεινό του πρόσωπο. Σαν να αντλούσε την αναπνοή του από τον κόσμο της επέκεινα πραγματικότητος, σαν να ρουφούσε αέρα από τον παράδεισο του Θεού και να τον απέπνεε στην καθημερινότητα του καθενός που τον πλησίαζε. Όντως «θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού». Τα χνώτα του, η μυρωδιά του, η ζωή του μας προετοίμασαν γι’ αυτόν τον κόσμο που τώρα βρίσκεται και όχι γι’ αυτόν που μέχρι τώρα γνωρίζαμε.
Ίσως κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει λίγα ελαττώματα στη συμπεριφορά του, που όμως δεν ενοχλούσαν. Η χάρι του και το βλέμμα του Θεού επάνω του ήταν κρυμμένα κάτω από τα λάθη και τις τυχόν αδυναμίες του. Έτσι τον ασφάλισε ο Θεός, έτσι προστάτευσε τον θησαυρό Του, έτσι διεφύλαξε τον άνθρωπό Του, έτσι μας βεβαίωσε για το μυστήριό του.
Πολυσέβαστε και μακαριστέ μας, Γέροντα Νεκτάριε, όντως «μακαρία η οδός η πορεύη σήμερον», αλλά και μακαρία η στενή και τεθλιμμένη οδός, την οποία ακολούθησες στη ζωή σου αίρων τους σταυρούς πλήθους πιστών τέκνων σου μαζί με τον δικό σου. Γιατί από αυτήν την ζωή, μιμούμενος στους τρόπους τον Άγιό σου Νεκτάριο, τον μιμήθηκες και στη δόξα.
Συγχώρεσέ με που θα πω δυό λόγια πιο προσωπικά. Μου εμπιστεύθηκες, ίσως την τελευταία σου γενική εξομολόγηση. Ταξείδευσες μαζί μου στις γωνιές της πολυτάραχης ζωής σου, αναμειγνύοντας τις λεπτομέρειες της μνήμης σου με το άρωμα της πηγαίας δοξολογίας σου. Φανέρωσες τους μυστικούς παλμούς της καρδιάς σου και μίλησες για τους βαθείς πόθους σου. Περιέγραψες ολοζώντανα τις λεπτές πινελιές της αγάπης σου και με παιδική αθωότητα εξέφρασες την πολιά και τη σοφία σου.
Το χαμόγελό σου ένας ατέλειωτος παράδεισος.
Η καρδιά σου μια τεράστια αγκαλιά.
Η πίστη σου ένας ακλόνητος βράχος.
Η ζωή σου ένα διαρκές σημείο.
Με δάκρυα στα μάτια αναμεμειγμένα με δοξολογικό πόνο σε αποχαιρετούμε, όχι γιατί εσύ φεύγεις η πηγαίνεις κάπου αλλού, αλλά γιατί θα μας λείψει η ζεστή εικόνα σου, το αντίκρυσμα της μορφής σου, το άκουσμα της γλυκιάς φωνής σου. Εσύ μένεις εκεί που πάντοτε ήσουν, στον χώρο των αγίων και πορεύεσαι στη γνωστή σου χώρα, αυτήν της βασιλείας του Θεού. Σε υποδέχεται ο Άγιός σου, αυτός που πάντοτε ήταν κοντά σου• σε περιμένει ο Κύριός σου και η Παναγία μητέρα Του, αυτοί από τους οποίους εσύ ποτέ δεν απομακρύνθηκες• σού ανοίγει την αγκαλιά της η δόξα του Θεού. Ολόκληρη η Εκκλησία μας σε αποχαιρετά, χωρίς όμως να αισθάνεται τον χωρισμό σου. Η ίδια και σε υποδέχεται, χωρίς πάλι να νοιώθει πως της έλειπες.
Μας χάρισες τη χαρά του μυστηρίου της ζωής σου. Τώρα μας προσφέρεις και τη μυστική χαρά του μυστηρίου της κοιμήσεώς σου. Γόνυ κλίνουμε στο ιερό σκήνωμά σου και ταπεινά ζητούμε από τον Κύριο την ανάπαυσή σου και από σένα τις αιώνιες προσευχές σου.
Εμείς, η εκκλησιαστική σου οικογένεια «ως απαρχάς της φύσεως σε προσφέρουμε στον Φυτουργό της κτίσεως». Αιωνία να είναι η μνήμη σου, αξιομακάριστε και αοίδιμε, Γέροντά μας, προσφιλέστατε παππούλη μας, πολυσέβαστε πατέρα μας Νεκτάριε.

*** Πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ για έργα στη Μεσσηνία με υπογραφή Χαρίτση 
Μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής υλοποιήθηκαν, πρόκειται να υλοποιηθούν ή βρίσκονται στη διαδικασία της οριστικής ένταξης στο νομό Μεσσηνίας. Αφορούν βασικά έργα υποδομών, τα οποία βοηθούν ποικιλοτρόπως τους πολίτες, αλλά και στο σχεδιασμό για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους Μεσσήνιους, αλλά και στους επισκέπτες του Νομού.  Είναι  έργα τα οποία δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς τα ίδια να είναι άμεσα παραγωγικά.
Σε κάθε περίπτωση μέσα από μία συντονισμένη «βροχή έργων» ο Νομός μας μπορεί να βρει το δρόμο προς την ανάπτυξη. Τα έργα από μόνα   δε θα φέρουν ανάπτυξη, στρώνουν όμως ένα "χαλί" για την ανάπτυξη και  στη συνέχεια  σειρά παίρνουν οι πολιτικές που θα πρέπει να είναι αναπτυξιακές.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως όλες οι αναπτυγμένες χώρες δημιούργησαν ισχυρές υποδομές για να στηρίξουν την οικονομία τους. Αυτό είναι ο δρόμος  που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δημιουργία σημαντικών υποδομών, αλληλοσύνδεση μεταξύ τους και προχωράμε.
Το "Θάρρος" συνομίλησε με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση, για το σχεδιασμό που υπάρχει από την πλευρά του υπουργείου του και της κυβέρνησης. Από την πλευρά του, προχώρησε στη δημοσιοποίηση ορισμένων από αυτά, τα οποία θα βοηθήσουν τη Μεσσηνία να βρει το βηματισμό της ανάπτυξης, λέξη, χιλιοειπωμένη, τα τελευταία χρόνια.
  Κατάλογος των έργων
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 • 450 χιλιάδες ευρώ για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Μεσσήνης. Θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο στην ανατολική και βόρεια στοά του Γυμνασίου Αρχαίας Μεσσήνης και θα γίνουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα, όπως ο ηλεκτροφωτισμός. Η χρηματοδότηση είναι από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 
 • 240 χιλιάδες  ευρώ για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Το έργο προβλέπει τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης περίπου 100 οχημάτων, τον εξωραϊσμό του χώρου με φύτευση δέντρων και τη σύνδεση του χώρου με  το μουσείο με την κατασκευή ράμπας. Η χρηματοδότηση δρομολογείται το αμέσως επόμενο διάστημα από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το Δήμο Μεσσήνης. 
 • 150 χιλιάδες ευρώ για το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ στην Αρχαία Μεσσήνη για τα τρία επόμενα έτη (2018-2019-2020). Το Φεστιβάλ υλοποιείται στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης από το 2012 μέχρι σήμερα και επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας) και σκοπός του είναι  η βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά. Κατά την διάρκεια των θεατρικών παραστάσεων διεξάγονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάθε χρόνο, θα συμμετέχουν έως και δεκαέξι (16) θεατρικές ομάδες εσωτερικού και εξωτερικού. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το Δήμο Μεσσήνης. 
 • 232 χιλιάδες ευρώ για το Φεστιβάλ Καλαμάτας 2017. Η χρηματοδότηση ήταν από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τη ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλαμάτας. Χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ πρόκειται να εξασφαλιστεί και για το φεστιβάλ του 2018. 
 • 280 χιλιάδες ευρώ για την αναβάθμιση του διατηρητέου σχολικού κτιρίου Συγγρού Μεθώνης στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Από το 1999 και μέχρι σήμερα αποτελεί το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μεθώνης και οι κάτοικοι χρησιμοποιούν το εσωτερικό του ως χώρο διδασκαλίας παραδοσιακών χορών ενώ στο εξωτερικό λειτουργεί θερινό σινεμά. Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή και αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό του. Εντάχθηκε το 2017 στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
 • 1 εκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας με χωρητικότητα 2.000 ατόμων. Εκτός από την κατασκευή του θεάτρου, θα γίνει ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου με σκοπό την ανάπαυση, τον περίπατο και την αναψυχή. Εντάχθηκε το 2017 στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 ΥΓΕΙΑ
 • 985 χιλιάδες ευρώ για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.  Το μεγάλο τμήμα του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αφορά το χώρο των Χειρουργείων του Νοσοκομείου Καλαμάτας ενώ προβλέπεται και η προμήθεια νέων συστημάτων υπερηχοτομογραφίας για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Εντάχθηκε το 2017 στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.           
 • 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας. Πρόκειται για έργο του ΕΣΠΑ 2007-2013 που ολοκληρώθηκε το 2017. Το έργο αφορούσε την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης θέρμανσης της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.  Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε ηλιακή εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας, θερμομόνωση στέγης, εφαρμογή ψυχρών υλικών στις όψεις κ.ά. 
 • 975 χιλιάδες ευρώ  για την υλοποίηση πιλοτικού έργου εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ. Πανελλαδικά, έχουν επιλεγεί πέντε κτίρια νοσοκομείων για ενεργειακή αναβάθμιση. Η επιλογή έγινε στα τέλη του 2016. Κατά το 2017, μελετήθηκαν αναλυτικά τα κτίρια και οι καταναλώσεις τους ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη λύση στο καθένα. Το επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση. 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 450 χιλιάδες ευρώ για την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης. Πρόκειται για εξαθέσιο δημοτικό σχολείο που φιλοξενεί καθημερινά πάνω από 100 μαθητές, εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή του Πεταλιδίου. Αποτελείται από δυο κτίρια του 1978 τα οποία έχουν ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, η οποία είναι πάγιο αίτημα της σχολικής κοινότητας για πολλά χρόνια. Υπάρχει πλέον πρόβλημα επικινδυνότητας, αφού δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης για δεκαετίες. Είναι ενδεικτικό ότι τα πρώτα σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν το 2009 και πλέον υπάρχει θέμα επικινδυνότητας. Η χρηματοδότηση πρόκειται να εξασφαλιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Τη σημειολογία του στο έργο αυτό έχουν και οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού, μόλις βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος. "...Είμαστε στο 2018 και αυτό που αντικρίζουμε σήμερα παραπέμπει σε προηγούμενους αιώνες! Είναι μια κατάσταση που είναι ντροπιαστική!", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα δομικό, για το οποίο έχουν γίνει προσπάθειες από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, και συμπλήρωσε "ειλικρινά σας το λέω. Εγώ θα ξανάρθω εδώ μόνο όταν έχουν γίνει οι εργασίες και είναι το σχολείο σε αξιοπρεπή κατάσταση. Εγώ ντρέπομαι να ξαναεμφανιστώ στο χωριό!". 
ΥΔΡΕΥΣΗ
 • 1,5 εκατομμύριο ευρώ για έργο τηλεμετρίας στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. Πρόκειται να δημιουργηθεί ένα κεντρικό Σύστημα Ελέγχου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη δημοτική ενότητα Πύλου μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού. 
 • 1,5 εκατομμύριο  ευρώ για έργο τηλεμετρίας στο Δήμο Μεσσήνης. Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και των δεξαμενών ώστε να εφαρμοσθεί ολοκληρωμένος έλεγχος Διαρροών. 
 • 1,5 εκατομμύριο ευρώ για έργο τηλεμετρίας στο Δήμο Καλαμάτας. Προβλέπεται η προμήθεια τοπικών σταθμών ελέγχου για την παρακολούθηση της λειτουργίας των  δεξαμενών, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υδάτινων πόρων.  

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • 3 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου Ταϋγέτου του Δήμου Καλαμάτας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για την άρση επικινδυνότητας των κεντρικών αξόνων που ενώνουν τους οικισμούς του Ταΰγετου. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου 2016 και η αποκατάσταση τους κρίθηκε αναγκαία για την οδική ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Η χρηματοδότηση πρόκειται να εξασφαλιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ.
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
* 250 χιλιάδες ευρώ για την αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Τ.Κ. Καλλιθέας στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επίστρωση με κατάλληλο χλοοτάπητα και βελτίωση του φωτισμού. Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου που θα υποστηρίξει τις τοπικές αθλητικές δραστηριότητες και θα προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια για την άθληση των παιδιών της περιοχής. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
Δηλώσεις Αλέξη Χαρίτση
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον παραπάνω κατάλογο έργων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σημείωσε: "Κεντρική μας προτεραιότητά στο Υπουργείο Οικονομίας είναι η υλοποίηση έργων σε όλη τη χώρα που ξεκλειδώνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών
Στη Μεσσηνία χρηματοδοτούμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την Υγεία, την Εκπαίδευση, τις Μεταφορές. Έργα για παράδειγμά όπως η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Μεσσήνης, η δημιουργία ανοιχτού θεάτρου στην Καλαμάτα, η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων του Νομού και η ενίσχυσή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου στον Ταΰγετο και άλλα πολλά. Έργα που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες.
Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουν όμως ταυτόχρονα και μία σημαντική αναπτυξιακή διάσταση, καθώς συμβάλλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου δημιουργώντας νέες εστίες οικονομικής δραστηριότητας αλλά και πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Εκεί άλλωστε στηρίζεται και η συνολικότερη αναπτυξιακή μας στρατηγική. Στη βελτίωση των τοπικών υποδομών και ταυτόχρονα στην ανάδειξη των τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων ώστε η ανάπτυξη να πατά σε γερά θεμέλια, διασφαλίζοντας παράλληλα, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν την ξεχωριστή ταυτότητα της κάθε περιοχής.
Φυσικά οι παρεμβάσεις μας στη Μεσσηνία δεν σταματάνε εδώ. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τη χρηματοδότηση και άλλων κρίσιμων κοινωνικά και αναπτυξιακά, έργων".
   Αντιδράσεις
Το "Θάρρος" για την πληρότητα του ρεπορτάζ μίλησε και με τους αποδέκτες των παραπάνω έργων, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημασίας τους.
   Παν. Νίκας: Ευλογία η παρουσία Χαρίτση στην Κυβέρνηση 
Ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει δημόσια την ικανοποίησή του για η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του δήμου Καλαμάτας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Μεσσηνίας. Με αφορμή τις εγκρίσεις των παραπάνω έργων μας δήλωσε: "Η άριστη συνεργασία μας με τον Αλέξη Χαρίτση έχει απτά παραδείγματα. Ειλικρινά είναι ευλογία για την πόλη της Καλαμάτας και το Δήμο γενικότερα η θέση του στην Κυβέρνηση. Υπάρχει ένας ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μαζί του, γνωρίζει ακριβώς τα προβλήματα και φροντίζει να δίνει πάντα λύσεις. Σας αναφέρω μόνο ότι παρέμβαση στον Ταΰγετο δεν υπήρξε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε θα οδηγήσει στο ξαναζωντάνεμα της περιοχής. Για πολλοστή φορά τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του".
   Γ. Τσώνης: Άριστη συνεργασία 
Από την πλευρά του και ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης δεν φείδεται καλών λόγων για τη συνεργασία του με τον Αλέξη Χαρίτση. "Η βοήθειά του προς το Δήμο μας είναι αμέριστη. Ειλικρινά δεν έχω λόγο κριτικής στο έργο του. Μάλιστα, με τη βοήθειά του και στο μέλλον ευελπιστούμε ότι ο δήμος Μεσσήνης, θα αλλάξει εντελώς μορφή. Και από παρίας Δήμος, θα γίνει ηγέτης της ευρύτερης περιοχής".
    Δ. Καφαντάρης: Σημαντική η παρουσία του στην περιοχή 
"Χωρίς περιστροφές και πολλά λόγια θα έλεγα ότι η παρουσία του υπουργού στο Νομό μας είναι πολύ σημαντική. Καταβάλλει προσπάθειες, υπάρχει από την πλευρά μας θέληση για συνεργασία, κι αυτό το δίπολο καταλήγει υπέρ της Αυτοδιοίκησης, αλλά, πρωτίστως υπέρ των χρηστών των έργων. Οι σχέσεις μας είναι χωρίς αστερίσκους και σκοπιμότητες, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα βοηθά το δήμο Πύλου- Νέστορος. Σίγουρα και με την υλοποίηση στο μέλλον κι άλλων έργων, κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος, το κέρδος για εμάς από τη συνεργασία που υπάρχει θα είναι μεγαλύτερο".
   Πέτρος Θέμελης: Άκρως σημαντικές παρεμβάσεις 
Ο αρχαιολόγος και "μαιευτήρας" της Αρχαίας Μεσσήνης, αναφερόμενος στις χρηματοδοτήσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την υπογραφή του Αλέξη Χαρίτση, τις χαρακτήρισε ως άκρως σημαντικές, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη της Αρχαίας Μεσσήνης. Κι αυτές θα επιστρέψουν πολλαπλά οφέλη στην περιοχή, αλλά και στον πολιτισμό μας.
   Λίντα Καπετανέα: Η χρηματοδότηση βοηθά στην καλύτερη οργάνωση 
Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Λίντα Καπετανέα, μας είπε ότι όταν υπάρχει έγκαιρη και απρόσκοπτη σε εγχειρήματα, όπως είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι πάντα θετικό. Μάλιστα, μας τόνισε ότι η άριστη συνεργασία της με τη "Φάρις", το δήμαρχο Καλαμάτας, αλλά και ο υπουργείο, έφτιαξαν μια πετυχημένη μαγιά. Κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματος του Φεστιβάλ έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα οι ανακοινώσεις για την όλη διοργάνωση επίκεινται μέσα στον επόμενο μήνα.
   Γιώργος Μπέζος: Έχει βοηθήσει τα μέγιστα 
Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, Γιώργος Μπέζος, δεν έκρυψε, από την πλευρά του, την ικανοποίησή του για το βαθμό συνεργασίας και συνεννόησης που υπάρχει με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όπως σχολίασε, χαρακτηριστικά, η παρουσία του έχει βοηθήσει τα μέγιστα και στη βελτίωση των υποδομών του Νοσοκομείου.  Του Αντώνη Πετρογιάννη

***  Δουλειά στην καπνοβιομηχανία "Καρέλιας" θέλουν οι νέοι Έλληνες 
Η καλή φήμη μίας εταιρείας και το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο για την επιλογή της μελλοντικής δουλειάς. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ανάμεσα σε μεγάλο δείγμα νέων στην Ελλάδα, η καπνοβιομηχανία "Καρέλιας" βρίσκεται στη λίστα των κορυφαίων εταιριών.
Συγκεκριμένα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, βασισμένη σε ένα δείγμα 2.899 ατόμων της Γενιάς Υ, ηλικίας 18-37 ετών απ΄ όλη την Ελλάδα, η έρευνα  του kariera.gr αναλύει τις στάσεις που έχουν οι νέοι στη χώρα ως προς την καριέρα τους και τι είναι σημαντικό γι’ αυτούς όταν σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την εργασιακή τους ζωή.
 Οι έρευνές  από το 2013 έως σήμερα δείχνουν σταθερά ότι σε σχέση με την εργασία τους οι νέοι της Γενιάς Υ στην Ελλάδα αναζητούν εργασία που θα τους δώσει ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και εργασιακό περιβάλλον με ήθος, ενώ οι αμοιβές και η εργασιακή ασφάλεια είναι σημαντικά στοιχεία στην επιλογή εργοδότη. Το 2017 η έρευνα εμπλουτίστηκε με νέες ερωτήσεις που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές του πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την εργασία και την καριέρα τους. Η Γενιά Υ ή Millennials, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1980-2000, είναι σήμερα η μεγαλύτερη αριθμητικά γενιά στον κόσμο.
Η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες, οι οποίες χρειάζεται να διερευνήσουν τους παράγοντες που κάνουν ελκυστική την εργασία και τους εργοδότες στους Millennials. Στην Ελλάδα της συνεχιζόμενης κρίσης, της ανεργίας και της φυγής πνευματικού κεφαλαίου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που οι νέοι της Γενιάς Υ αναζητούν από την εργασία και την καριέρα τους; Πώς βιώνουν την κρίση;
Η έρευνα αυτή διενεργείται, με την υποστήριξη της εταιρείας kariera.gr, από τις επιστημονικά υπεύθυνες ∆ρ. Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρες Καθηγήτριες του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

*** Γκαζάκια στην επιχείρηση της Μαρέβας Μητσοτάκη 
Άγνωστοι τοποθέτησαν στις 2:40 εκρηκτικό μηχανισμό που αποτελούνταν από γκαζάκια εξωτερικά της επιχείρησης Zeus & DIONE που ανήκει στην Μαρέβα Μητσοτάκη.
Από την μικρής έκτασης έκρηξη στην Οδό Τάκη 6 στου Ψυρρή σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Έξω από την επιχείρηση υπάρχουν τέσσερις κάμερες ασφαλείας, υλικό από τις οποίες συγκεντρώνουν οι αρχές για να οδηγηθούν στους δράστες. in.gr

*** Ανήλικοι «χτυπούσαν» αυτοκίνητα στην Καλαμάτα 
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, δύο ανήλικοι γιατί λίγο νωρίτερα, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν όχημα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, καθώς έγιναν αντιληπτοί.
Όπως επίσης προέκυψε, οι ανωτέρω, λίγη ώρα πριν από τη σύλληψη τους, διέρρηξαν ακόμη δύο οχήματα, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάτι.
Επιπλέον, συνελήφθη και μία 48χρονη μητέρα των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. 

***Θλιβερές εικόνες… 
Το να βλέπει κανείς έναν ενήλικα να αγοράζει με πίστωση από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς αποτελεί μία δυσάρεστη εικόνα που άλλοτε θα θύμιζε σκηνή από κάποια δραματική ταινία.
Το να δει όμως ένα παιδί να μην έχει χρήματα για το κολατσιό του και να αναγκάζεται να το ζητήσει "βερεσέ" από το κυλικείο του σχολείου του, τότε η εικόνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.
«Η κατάσταση είναι δραματική. Στο σχολείο που διατηρώ το κυλικείο, από τα 500 παιδιά που φοιτούν, μόνο περίπου τα μισά αγοράζουν από το κυλικείο. Είναι πολλά τα παιδιά που έρχονται σχολείο χωρίς καθόλου χαρτζιλίκι. Για να φτάσει ένας γονιός να μη δώσει καθόλου χρήματα στο παιδί του, φανταστείτε τι συμβαίνει στην οικογένεια. Είναι πραγματικά τραγικό», επισημαίνει σε δηλώσεις του στο Cretapost.gr ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μισθωτών Κυλικείων Σχολικών Κτιρίων Ν. Ηρακλείου, Σταύρος Οικονομάκης.
Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να δούμε…καθαρές ημέρες. Α.Π.

*** Τραπεζικά στελέχη στον εισαγγελέα 
Ποινικοποιείται πλήρως, όπως φαίνεται, σύμφωνα με το ΒΗΜΑτοδότη, η πολιτική αλλά και η οικονομική ζωή της χώρας. Έτσι, εκτός του σκανδάλου για τη Novartis, την πώληση βλημάτων στη Σαουδική Αραβία και την Εξεταστική για την Υγεία (όπου εμπλέκονται εκατοντάδες πολίτες αλλά και πολιτικοί), μαθαίνουμε ότι έχουν ήδη κληθεί από τον οικονομικό εισαγγελέα περίπου 80 τραπεζικά στελέχη. Τα στελέχη αυτά πρόκειται να καταθέσουν για την υπόθεση χορήγησης τραπεζικών δανείων σε πολιτικά κόμματα. Καλούνται επίσης από τον εισαγγελέα άλλα 37 τραπεζικά στελέχη για δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζές τους σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό. Α.Π.

*** ΟΡΓΗ από την ΠΡΟΚΛΗΣΗ!Η Τουρκία ‘ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ’ στην Κύπρο…

~ «Η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός υποψηφίου κράτους για ένταξη στην ΕΕ» – Η Αγκυρα με ανακοίνωση μιλά για συμφέροντά της στην κυπριακή ΑΟΖΗ προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός υποψηφίου κράτους για ένταξη στην ΕΕ, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Αγκυρα που χαρακτήρισε την Κυριακή τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ ως «μονομερείς αποφάσεις» της «ελληνοκυπριακής κυβέρνησης» τις οποίες και δεν αναγνωρίζει.
~ Αναλυτικά η ανακοίνωση υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ:
Η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί τη διεθνή νομιμότητα παραβιάζοντας κατάφωρα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από περαιτέρω έκνομες ενέργειες και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
Ανάλογες συμπεριφορές είναι ενδεικτικές ορισμένων προθέσεων της Τουρκίας ως προς το Κυπριακό.
Η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός υποψηφίου κράτους για ένταξη στην ΕΕ.
Χαιρετίζουμε την ψύχραιμη και νηφάλια στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στη χθεσινή του ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «δικαιολογημένες ανησυχίες του τουρκοκυπριακού «λαού»», τονίζοντας πως «όχι μόνο θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας και τα συμφέροντά μας αλλά είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα μαζί με την «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου» στο πλαίσιο της στήριξής μας της τουρκοκυπριακής πλευράς».
Σημείωνε προκλητικά ότι «παρά τις προειδοποιήσεις, η «ελληνοκυπριακή κυβέρνηση», συνεχίζει τις μονομερείς έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο», και εκτοξεύει απειλές προς τις ξένες ετιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ λέγοντας ότι «θα πρέπει να αποφύγουν να παρέχουν στήριξη, μέσω της συνεργασίας τους με την «ελληνοκυπριακή κυβέρνηση», στην περιοχή των υδρογονανθράκων».
 Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:
«Παρά τις προειδοποιήσεις, η «ελληνοκυπριακή κυβέρνηση», συνεχίζει τις μονομερείς έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το πράττει αυτό παραβλέποντας τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού «λαού», οι οποίοι είμαστε συνιδιοκτήτες του νησιού, στις πηγές φυσικού πλούτου.
» Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε πρόσφατα παρατηρήσει ότι υπάρχει μία πρόθεση να ξεκινήσουν δραστηριότητες στη ζώνη 3 της αποκαλούμενης κυπριακής ΑΟΖ.
» Η Τουρκία συμμερίζεται τις δικαιολογημένες ανησυχίες του τουρκοκυπριακού «λαού» επί του θέματος και υποστηρίζει την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 10 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Εξωτερικών της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου».
» Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει στο παρελθόν, όχι μόνο θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας και τα συμφέροντά μας αλλά είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα μαζί με την «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου» στο πλαίσιο της στήριξής μας της τουρκοκυπριακής πλευράς.
» Η μόνη υπευθυνότητα για όποια κατάσταση θα μπορούσε να προκύψει ως συνέπεια όλων αυτών, βαραίνει την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία αντί να αναλώνει προσπάθειες προς μία δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση στην Κύπρο, επιμένει να συμπεριφέρεται σαν να είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του νησιού και στη συνέχιση των ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων.
» Aυτή η στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία δεν διστάζει να υπονομεύσει με ανεύθυνο τρόπο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, είναι στην πραγματικότητα ο βασικός λόγος που οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό έχουν αποτύχει και δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα για μισό αιώνα.
» Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Κύπρο, η οποία συνήλθε πέρυσι, οι Ελληνοκύπριοι απέδειξαν και πάλι την απροθυμία τους να αποδεχθούν μια συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους στη βάση της πολιτική ισότητας και γι ‘αυτό το λόγο η Διάσκεψη έκλεισε χωρίς συμφωνία.
» Και για όσο διάστημα η «ελληνοκυπριακή κυβέρνηση» συνεχίζει τις μονομερείς της ενέργειες στο θέμα των υδρογονανθράκων, παραμένει προφανές το πόσο απέχει η ελληνοκυπριακή πλευρά από το να θεωρεί τους τουρκοκυπρίους ισότιμους εταίρους.
» Εκμεταλλευόμαστε επίσης αυτή την ευκαιρία για να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις προσδοκίες μας οι εταιρείες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να αποφύγουν να παρέχουν στήριξη, μέσω της συνεργασίας τους με την «ελληνοκυπριακή κυβέρνηση», στην περιοχή των υδρογονανθράκων, σε αυτή την καθόλου εποικοδομητική στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλο εμπόδιο για τη διευθέτηση του Κυπριακού. protothema

*** «Μαύρες τρύπες» στο κατηγορητήριο της NOVARTIS! ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ τις καταθέσεις που δημιουργούν ερωτήματα

~ Οι βαρύτατες κατηγορίες που εκτοξεύονται κατά κορυφαίων πολιτικών από τους προστατευόμενους μάρτυρες προκαλούν τεράστια ερωτηματικά, καθώς εξαντλούνται σε εικασίες, βρίθουν αντιφάσεων και εξόφθαλμων λαθών και προκαλούν υποψίες για ενορχήστρωσηΑδιανόητοι ερασιτεχνισμοί και ασυγχώρητες προχειρότητες που προκαλούν βάσιμες υπόνοιες για ανομολόγητες σκοπιμότητες, έρχονται στο φως από την ανάγνωση της δικογραφίας για την υπόθεση Novartis που εσπευσμένα διαβιβάστηκε στη Βουλή με προφανή στόχο να επιβεβαιωθούν οι προαναγγελίες κυβερνητικών αξιωματούχων για την αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού που θα επέφερε η δημοσιοποίηση των στοιχείων της συγκεκριμένης υπόθεσης.
* Οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, στις οποίες αποκλειστικά στηρίζονται οι βαρύτατες κατηγορίες που εκτοξεύονται κατά κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων, προκαλούν μεγάλες απορίες και τεράστια ερωτηματικά, καθώς εξαντλούνται σε εικασίες και βρίθουν αντιφάσεων και εξόφθαλμων λαθών, χωρίς σε καμία των περιπτώσεων στο υλικό που έχει μέχρι στιγμής σταλεί στη Βουλή να υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία ή οι συνοδευτικές μαρτυρίες που να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις εκτιμήσεις των ανώνυμων μαρτύρων.
Από τη μία η αλληλουχία των καταθέσεων, στις οποίες διαπιστώνεται μια κλιμάκωση των κατηγοριών εκ μέρους των μαρτύρων που μένουν επί ώρες στα εισαγγελικά γραφεία, ενθυμούμενοι στην πορεία βαρύνουσας σημασίας γεγονότα που είχαν παραλείψει νωρίτερα, από την άλλη η φρασεολογία την οποία χρησιμοποιούν -«είναι ευρέως γνωστό», «με βάση τη λογική των πραγμάτων», «στην αγορά κυκλοφορούσε η φήμη», «πιθανολογώ ότι»- δίνουν αφορμές στους εμπλεκόμενους να μιλούν για εξωθεσμική ενορχήστρωση, αλλά και έρεισμα για να απαιτούν την αποκάλυψη των κατηγόρων τους ώστε χωρίς τις κουκούλες της ανωνυμίας να αποδειχθεί ότι «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους», όπως διατείνονται οι κυβερνώντες, «δεν είναι παρά η μεγαλύτερη σκευωρία όλων των εποχών».
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
«Ξέχασε» στις πρώτες καταθέσεις τον… Σαμαρά
Η «Αικατερίνη Κελέση» πέρασε την πόρτα της εισαγγελέως Ελένης Τουλουπάκη για πρώτη φορά στις 6 Νοεμβρίου και έως τις 4 Φεβρουαρίου έδωσε συνολικά εννέα καταθέσεις. Στις πρώτες συναντήσεις στην Εισαγγελία μιλούσε για τα πλέον επουσιώδη ζητήματα της έρευνας, όπως οι κλινικές μελέτες που έκανε η Novartis, και χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένας μήνας για να ρίξει τις πρώτες «βόμβες». Επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα για «χρηματισμό πρώην πρωθυπουργού» που είχαν δει το φως ήδη από τις αρχές του χρόνου σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, στην κατάθεση που έδωσε την 1η Δεκεμβρίου αναφέρει: «Στα μέσα του 2013, αν θυμάμαι καλά, ο Φρουζής συναντήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Harvard Project, που αφορούσε στην πρόσβαση ασθενών στην Ελλάδα σε υπάρχουσες και νέες θεραπείες, με τον πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε μαζί του μια μαύρη βαλίτσα Samsonite τύπου τρόλεΐ, την οποία είχε γεμίσει με δεσμίδες χαρτονομισμάτων χρώματος μoβ, κίτρινο και πράσινο, τα οποία παρέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά».
Οι καταγγελίες της μάρτυρος κατά του πρώην πρωθυπουργού δόθηκαν σε τέσσερις δόσεις. Στις 11 Δεκεμβρίου επανέρχεται για να προσθέσει: «Διευκρινίζω ότι το ποσό το οποίο δόθηκε στον πρώην πρωθυπουργό στα πλαίσια του Harvard Project αποσκοπούσε στο να εξασφαλίσει την εύνοιά του υπέρ των εμπορικών σκοπών της Novartis». Η ίδια δίνει και τρίτη κατάθεση στις 29 Δεκεμβρίου 2017, όπου αναφέρεται και πάλι στον κ. Σαμαρά: «Το ραντεβού του Φρουζή με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου κλείστηκε και ρυθμίστηκε από τη γραμματεία του με τέτοιο τρόπο ώστε το όχημα του κ. Φρουζή, αν θυμάμαι καλά μάρκας BMW χρώματος μαύρου, να εισέλθει και να σταθμεύσει στο Μέγαρο Μαξίμου».
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
«Στάθμευσε στο πάρκινγκ του Μαξίμου» που δεν… υπάρχει
Οι αρμόδιοι εισαγγελείς επαναφέρουν το θέμα στις 28 Ιανουαρίου ρωτώντας τη μάρτυρα αν και πώς μπορεί να γνωρίζει ότι τα χρήματα είχαν ως τελικό αποδέκτη τον κ. Σαμαρά. Η «Αικατερίνη Κελέση», εξιστορώντας εκ νέου, υποστηρίζει ότι ο χρηματισμός του πρώην πρωθυπουργού έγινε μέσω… επίσημης διαδικασίας. Δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε τον κ. Φρουζή ως αρχηγό κράτους: «Μια βδομάδα περίπου πριν από τη συνάντηση ο Φρουζής είχε συναντηθεί με τον στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά Δημήτρη Πτωχό, με τον οποίο είχε αναπτύξει επαφή. Ακολούθως μέσω της γραμματείας του γραφείου Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου κλείστηκε το ραντεβού, μεσημεριανές ώρες 2-3, και ζητήθηκε από τον Φρουζή να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ σε δεύτερη επικοινωνία ο Φρουζής ζήτησε να του επιτραπεί η είσοδος με το αυτοκίνητο και για τον λόγο αυτό έδωσε και τον αριθμό της πινακίδας του. Φεύγοντας ο Φρουζής από τα γραφεία της Novartis στη Μεταμόρφωση Αττικής έχοντας τοποθετήσει τη βαλίτσα με τα χρήματα που σας έχω περιγράψει στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου και ενώ μεσολάβησε χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας, ενημέρωσε τη γραμματεία του γραφείου του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου ότι επίκειται άμεσα η άφιξή του εκεί ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στον χώρο στάθμευσης του Μεγάρου Μαξίμου». Το Μαξίμου, βέβαια, δεν διαθέτει πάρκινγκ, αλλά αυτό η μάρτυς μάλλον δεν το ήξερε και πιθανώς δεν της το είπε και κανείς άλλος…
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Το προσωπικό email του Αδωνη που είναι στην ιστοσελίδα της Βουλής
«Σε σχέση με όσα ανέφερα στην από 8/11/2017 ένορκη κατάθεσή μου αναφορικά με χρήματα που δόθηκαν σε εταιρεία συμφερόντων της συζύγου του Νικολάου Μανιαδάκη, θέλω να διευκρινίσω ότι εκ παραδρομής ανέφερα την περίοδο υπουργίας Λοβέρδου 2012-2013, ενώ το σωστό είναι ότι ήταν υπουργός Υγείας από την 7/9/2010 έως τη 17/5/2012». Πολλές φορές γίνονται λάθη εκ παραδρομής με τους αριθμούς ακόμα και από προστατευόμενους μάρτυρες, αν και το να αναφέρεσαι σε υπουργική θητεία άλλου προσώπου έχει μία σημασία.
«Επίσης, συμπληρωματικά με όσα σας έχω ήδη καταθέσει σε σχέση με την προσωπική επικοινωνία του Φρουζή με τον υπουργό Αδωνη Γεωργιάδη, αναφέρω ότι ο κ. Γεωργιάδης είχε δώσει στον Φρουζή το προσωπικό του email, ώστε να αποφεύγουν τη χρήση του υπηρεσιακού email του υπουργείου. Η διεύθυνση του email αυτού είναι: Αδωνις: Τα παράπονά σας στο email μου: g-adonis@otenet.gr”». Αυτός είναι ο τίτλος των δημοσιευμάτων της 20ής Φεβρουαρίου 2014 όταν ο τότε υπουργός Υγείας έδωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το προσωπικό του email καλώντας τους πολίτες να του στείλουν τα παράπονα και τις καταγγελίες τους αν έχουν πρόβλημα με κάποιον γιατρό του ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση, αν όλη η Ελλάδα δεν ήξερε μέχρι τότε το προσωπικό email του υπουργού, αυτό ήταν και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής, όπως συμβαίνει με όλους τους Ελληνες βουλευτές.
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Οι εκτιμήσεις για τη συνάντηση με Αδωνη
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, στις 18.50, ελάχιστες ώρες μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος που «τρομοκράτησε» το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς χιλιάδες πολίτες εναντιώθηκαν στα κυβερνητικά σχέδια για το Σκοπιανό, η «Αικατερίνη Κελέση» προσήλθε και πάλι στο γραφείο της κυρίας Τουλουπάκη προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ. έδινε στη δημοσιότητα το «πειραγμένο», όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι οι αστυνομικοί, βίντεο προκειμένου να ενισχυθούν οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι οι διαδηλωτές δεν ξεπέρασαν τους 140.000.
Η «Αικατερίνη Κελέση» αρχίζει να μιλά για ιδιόχειρες σημειώσεις της ατζέντας του κ. Φρουζή, όπου καταγράφονται ημερομηνίες και ώρες διαφόρων ραντεβού του αντιπροέδρου της Novartis με πολιτικά και μη πρόσωπα. Η μάρτυρας υποστηρίζει ότι στις 30/9/2013 ο Φρουζής συναντάται με τον τότε υπουργό Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη μισή ώρα μετά την προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού με τους εκπροσώπους όλων των φαρμακευτικών εταιρειών. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να ολοκληρώνεται η γνώση της «Κελέση» για το περιεχόμενο της ατζέντας Φρουζή και να προχωρά σε εκτιμήσεις: «Η σημείωση αυτή σήμαινε ότι η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μισή ώρα μετά την κύρια συνάντηση του υπουργού… με σκοπό σε αυτή να βρίσκεται μόνος του με τον υπουργό ώστε να μπορέσει να του παραδώσει τα χρήματα που είχε μαζί του στο βαλιτσάκι».
Τα ραντεβού για τις μίζες και ο… λάθος Λαζαρίδης
Ακόμα πιο προβληματική, δε, είναι η αναφορά της για τον κ. Γιάννη Στουρνάρα: «Σημειώνω ότι ο Φρουζής σε ιδιόχειρες σημειώσεις του αναφέρεται σε συνάντηση 30 λεπτών και με τον Ιωάννη Στουρνάρα», καταθέτει η μάρτυρας, για να προσθέσει: «Και εδώ δηλαδή φαίνεται η ίδια τακτική του Φρουζή, όπως και με τον Γεωργιάδη, για την παράδοση των χρημάτων δωροδοκίας όπως σας έχω καταθέσει ήδη». Στην πράξη η μάρτυρας εικάζει ότι δόθηκαν μίζες σε όλα τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ατζέντα Φρουζή. Οι εικασίες δεν βασίζονται σε χειρόγραφες αναφορές σε ποσά και τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά σε ημερομηνίες και ώρες ραντεβού!
Ωστόσο, η χρήση της ατζέντας Φρουζή που πιθανότατα βρίσκεται στην κατοχή της «Κελέση» δεν οδηγεί πάντα σε ασφαλή συμπεράσματα ούτε για τα πρόσωπα που βρίσκονταν σε συναντήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την ίδια κατάθεση η μάρτυρας υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Φρουζής είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με στενούς συνεργάτες του τότε πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι υπήρξε συνάντηση στις 14/4/2014 στη λεωφ. Αθηνών 110, 5ος όροφος, με τον Χρύσανθο Λαζαρίδη. Οπως προκύπτει, όμως, από μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, στη συγκεκριμένη διεύθυνση και όροφο στεγάζεται το γραφείο του προέδρου του Χρηματιστηρίου Σωκράτη Λαζαρίδη.
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Εκτίμηση για μίζα όχι κάτω από 40 εκατ.
Ο «Μάξιμος Σαράφης», όπως είναι το κωδικό ενός από τους τρεις λαλίστατους μάρτυρες που κατέθεσαν υπό το καθεστώς προστασίας, γνωρίζει αρκετά για τη φαρμακευτική πολιτική, τουλάχιστον από το 2006. Στην κατάθεσή του, στις 12 Ιανουαρίου, υποστηρίζει πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαύρων χρημάτων διακινήθηκε επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Σπεύδει, ωστόσο, να υποστηρίξει, χωρίς να διευκρινίζει από πού το γνωρίζει, ότι ο χορός της μίζας εκείνης της περιόδου έγινε εν αγνοία του τότε πρωθυπουργού που παρασύρθηκε, όπως λέει, από τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην υπουργό Υγείας.
«Η Novartis την περίοδο 2008-2009 είχε εμβόλια για το H1N1 τα οποία παραγγέλθηκαν από το υπουργείο Υγείας μετά την αναβάθμιση από το ΚΕΕΛΠΝΟ του κινδύνου της πανδημίας στη μέγιστη βαθμίδα πέντε. Με τον ανωτέρω τρόπο ο τότε υπουργός Υγείας Αβραμόπουλος παρέσυρε τον τότε πρωθυπουργό (Κώστα Καραμανλή), ο οποίος τελούσε εν αγνοία να εξαγγείλει ότι η Ελλάδα έπρεπε να παραγγείλει πανδημικά εμβόλια για το σύνολο του πληθυσμού της», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρεται σε δύο μεγάλες προμήθειες του υπουργείου Υγείας που αφορούσαν μοριακούς ελέγχους αίματος και εμβόλια για τον ιό Η1Ν1. Για την πρώτη υπόθεση δηλώνει με βεβαιότητα ότι αποτελεί «μεγαλύτερο σκάνδαλο». Οταν φτάνει, όμως, η ώρα να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του και να αποδείξει τη «δωροδοκία» του κ. Αβραμόπουλου, αναφέρει: «Θεωρώ αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση να δόθηκε μίζα κάτω του ποσού των 40 εκατ. ευρώ».
~  Η «λογική των πραγμάτων» για «δώρο» €200.000 στον Αβραμόπουλο
ΗNovartis Hellas είναι μία εξ ολοκλήρου υπαγόμενη στη Novartis AG εταιρεία και αποτελούσε κατά την κρίσιμη περίοδο (2004-2014) τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 500 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Ο προστατευόμενος μάρτυρας στην πρώτη του κατάθεση και απαντώντας στο αρχικό ερώτημα της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη «τι γνωρίζετε για παράνομες πρακτικές της Novartis Hellas και λοιπών φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα;», οριοθετεί ως περίοδο κατά την οποία ο φαρμακευτικός κολοσσός ακολουθούσε μεθόδους χρηματισμού τη δεκαετία έως την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ως διά μαγείας σταμάτησαν οι παράνομες πληρωμές.
Ενας μάρτυρας όμως που γνωρίζει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, τις διαδρομές του μαύρου χρήματος προφανώς και θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι πρακτικές χρηματισμού εκ μέρους της Novartis συνεχίστηκαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αναφέρεται συμπερασματικά στο έγγραφο του FBI, όπου οι αμερικανικές αρχές σημειώνουν ότι τα στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα κατέστρεφαν αρχεία με παράνομες πληρωμές μέχρι και τον Ιούλιο του 2017!
«Θεωρώ αντίθετο στη λογική των πραγμάτων και στα μεγέθη τόσο της εταιρείας όσο και της συγκεκριμένης παραγγελίας ο υπουργός Υγείας Αβραμόπουλος να έλαβε ως δώρο ποσό κάτω των 200.000 ευρώ». Με αποδεικτικό στοιχείο τη «λογική των πραγμάτων», ο μάρτυρας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ως υπουργός Υγείας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος χρηματίστηκε με «όχι λιγότερο» από 200.000 ευρώ για την παραγγελία των εμβολίων για τον ιό H1N1 την περίοδο 2008-2009.
«Με βάση τη λογική των πραγμάτων και τα μεγέθη της προμήθειας θεωρώ αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση να δόθηκε μίζα κάτω του ποσού των 40 εκατ. ευρώ»: Ο μάρτυρας επιστρατεύει ξανά «τη λογική των πραγμάτων» ως αποκλειστικό στοιχείο απόδειξης της δωροδοκίας με το αστρονομικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ του κ. Αβραμόπουλου από τη Novartis στην περίπτωση της προμήθειας διαγνωστικών τεστ μοριακού ελέγχου του αίματος.
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μίζες μέσω… email!
Στις 15 Ιανουαρίου και ώρα 10.40 ο «Μάξιμος Σαράφης» περνά και πάλι την πόρτα του γραφείου της Εισαγγελίας Διαφθοράς για συμπληρωματική κατάθεση. «Σε συνέχεια της προηγούμενης κατάθεσής μου σας γνωρίζω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος και οι Κωνσταντίνος Φρουζής είχαν απευθείας επικοινωνία μεταξύ τους μέσω των προσωπικών τους email», ξεκινά ο μάρτυρας μπαίνοντας απευθείας στην ουσία. Ωστόσο η συνέχεια δημιουργεί προβληματισμό, καθώς προσομοιάζει με λογικό άλμα αρκετών χιλιομέτρων: «Από τη στιγμή που είχαν τέτοια επικοινωνία στα προσωπικά τους email αυτό μεταφράζεται στο ότι είχαν να πουν κάτι μεταξύ τους που δεν ακολουθούσε την επίσημη υπηρεσιακή οδό. Είχαν τακτική επαφή και διά ζώσης». Ωστόσο, αν και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν φαίνεται να περιλαμβάνει αναφορές για χρηματισμό συγκεκριμένων προσώπων, ο μάρτυρας καταλήγει στο συμπέρασμα: «…θεωρώ ότι το ύψος του δώρου που έλαβε για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο Λοβέρδος δεν είναι κάτω του ποσού των 200.000 ευρώ συνολικά».
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πιθανολογίες για μίζες Λοβέρδου
«Γνωρίζω ότι ο Λοβέρδος για τη συγκεκριμένη περίπτωση δωροδοκήθηκε. Πιθανολογώ ότι η δωροδοκία μεθοδεύτηκε ως εξής». Στο σημείο όπου ο μάρτυρας δηλώνει προσωπική γνώση της δωροδοκίας του πρώην υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, επιχειρώντας να εδραιώσει την αλήθεια των λεγομένων του, αίφνης κάνει την εμφάνισή του το ρήμα «πιθανολογώ», ανάγοντας τις αποκαλύψεις του στη σφαίρα των πιθανοτήτων.
«Θεωρώ ότι το ύψος του δώρου που έλαβε για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο Λοβέρδος δεν είναι κάτω του ποσού των 200.000 ευρώ… Πιστεύω ότι για τον ίδιο λόγο δωροδοκήθηκε και ο προϊστάμενος υπουργός Α. Λοβέρδος και το θεωρώ αδύνατο για τους λόγους που προανέφερα». Οι 200.000 ευρώ παρουσιάζονται αυθαίρετα ως το ποσό χρηματισμού του κ. Λοβέρδου χωρίς η κατηγορία αυτή να τεκμηριώνεται από κάποια στοιχεία παρά μόνο από την εκτίμηση του «Μάξιμου Σαράφη», σύμφωνα με την οποία, επειδή, όπως καταθέτει ο ίδιος, δωροδοκήθηκε από τη Novartis υφιστάμενός του υπουργού, θα έπραξε το ίδιο και ο κ. Λοβέρδος.
«Ο Φρουζής, επίσης, αναφέρει ότι χρειάζεται συμμαχίες από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους σχετικούς τομεάρχες Υγείας διότι διέβλεπε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα ήταν κυβέρνηση συνεργασίας». Ο μάρτυρας παραδέχεται ότι η φαρμακοβιομηχανία αναζητούσε συμμαχίες από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Προφανώς και από τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε δείξει την περίοδο εκείνη τη δυναμική του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο μάρτυρας δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Υπολογισμός της μίζας
«Ηπροαναφερόμενη δέσμευση (engagement) θα επιτυγχανόταν μέσω δωροδοκιών των αρμοδίων κρατικών αξιωματούχων, υπουργών και τότε πρωθυπουργού. Αυτό συνάγεται και από το ύψος του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο υπολογίζω τουλάχιστον στο ύψος του 1 εκατ. ευρώ». Αυτή είναι η εκτίμηση του μάρτυρα για τον προϋπολογισμό του Harvard Project, του προγράμματος μέσω του οποίου, όπως ισχυρίζεται, δωροδοκήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, ο «Μάξιμος Σαράφης», ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των μηχανισμών χρηματισμού της εταιρείας, όπως δηλώνει, στην αμέσως επόμενη σχετική ερώτηση ανεβάζει το ύψος του προϋπολογισμού σε 2 εκατ. ευρώ.
«Λαμβανομένου δε υπόψη ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τη μητρική εταιρεία είναι αναμενόμενο τα ποσά που δόθηκαν να είναι ιδιαίτερα υψηλά». Από το «με βάση τη λογική των πραγμάτων», ο «Μάξιμος Σαράφης» περνάει στο «είναι αναμενόμενο», ως πειστήριο ότι οι μίζες που δόθηκαν το διάστημα εκείνο σε πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα ήταν πολύ μεγάλες.
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ο νόμος των πιθανοτήτων, ο Λιντζέρης και ο Βενιζέλος
«ΟΦρουζής ανά διαστήματα ζητούσε και εκταμίευε χρήματα από τα μαύρα ταμεία της Novartis Hellas προκειμένου, όπως έλεγε, να δωροδοκήσει τον Λιντζέρη υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του ΕΟΦ. Πιθανολογώ ότι το ξέπλυμα των χρημάτων για τις δωροδοκίες προς τον Λιντζέρη γινόταν από εταιρείες του Μαυρίκου (ο οποίος αντικατέστησε στις δραστηριότητες του ξεπλύματος τον Βουλκίδη), στις οποίες η Novartis ανέθετε διαφημίσεις με εν μέρει εικονικό τίμημα, το οποίο εν πολλοίς κάλυπτε τα ποσά των δωροδοκιών».
Με τη χρήση του ρήματος «πιθανολογώ» για ακόμα μία φορά περιγράφει ο μάρτυρας τη διαδρομή των μαύρων χρημάτων προς πολιτικά πρόσωπα μέσω εταιρειών, των οποίων ο ιδιοκτήτης έχει φύγει από τη ζωή τον Ιούνιο του 2016. «Σχετικά με τον Λιντζέρη, ο Φρουζής ανέφερε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος τον τοποθέτησε ως έμπιστό του στη θέση του προέδρου του ΕΟΦ διότι έχουν πολύ κοντινή σχέση και ότι στην αγορά κυκλοφορούσε ότι ο Λιντζέρης λειτουργεί ως ταμίας του Βενιζέλου στα θέματα του υπουργείου Υγείας.
Για όλες τις εξυπηρετήσεις που προσέφερε στη Novartis, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, ο Λιντζέρης αποκλείεται να έλαβε ως δώρο ποσό κάτω των 200.000 ευρώ». Βάσει του νόμου των πιθανοτήτων και εξ αντανακλάσεως φέρεται, κατά τον μάρτυρα, να χρηματίστηκε και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς στην αγορά κυκλοφορούσε η φήμη, όπως λέει, ότι ο τότε πρόεδρος του ΕΟΦ Δημήτρης Λιντζέρης είχε καθήκοντα ταμία του υπουργού. Και στην περίπτωση του κ. Λιντζέρη, οι 200.000 ευρώ εκτιμώνται, χωρίς κάποιο άλλο στοιχείο, ως ποσό βάσης του χρηματισμού του.
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Από το «πιθανολογώ» στο «είναι ευρέως γνωστό»
Στις 2 Φεβρουαρίου και ώρα 11.20 π.μ. ο «Μάξιμος Σαράφης» προσέρχεται και πάλι στην Εισαγγελία για να συνεχίσει τη μαραθώνια κατάθεσή του. Αυτή τη φορά η εισαγγελέας τον ρωτά για τον κ. Αδωνη Γεωργιάδη και τους συνεργάτες του. Ο μάρτυρας, όπως κάνει και τις προηγούμενες φορές, μπαίνει απευθείας στο ψητό, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως «είναι ευρέως γνωστό» ότι ο πρώην υπουργός Υγείας έκανε ξέπλυμα μαύρου χρήματος!
«Θέλω επίσης να σας καταθέσω ότι όπως είναι ευρέως γνωστό ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποιούσε ως μέθοδο ξεπλύματος των χρημάτων που λάμβανε ως δώρα από τη Novartis, εκδοτικές του δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες προβολής μέσω τηλεπωλήσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την ανάλυση της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι η επένδυση της τηλεπώλησης των βιβλίων ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησής του συμπεραίνω ότι τα έσοδα από τις πιο πάνω δραστηριότητες είναι προφανώς εικονικά και συνδέονται με το ξέπλυμα παράνομων χρημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Βέβαια, εάν ήταν «ευρέως γνωστό», όπως ισχυρίζεται ο «Μάξιμος Σαράφης», ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί για «πλυντήριο» τις εκδοτικές του δραστηριότητες, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν γνωστό και στις φορολογικές αρχές της χώρας.
Επτά «αμαρτίες» στη δικαστική διερεύνηση
Από τη Νέα Δημοκρατία διατυπώθηκαν επτά προβληματισμοί σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της όλης υπόθεσης από τη δικαστική αρχή
1.Δεν ζητήθηκε η έγκριση του αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον χαρακτηρισμό των τριών «κουκουλοφόρων» μαρτύρων ως προσώπων δημοσίου συμφέροντος, κατά παράβαση του άρθρου 45β ΚΠΔ.
2.Αξιολογήθηκαν ως αξιόπιστες και ουσιώδεις οι καταθέσεις τριών «κουκουλοφόρων» μαρτύρων προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς των προσώπων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ενθυμούνταν σε δόσεις τη δήθεν συμμετοχή πολιτικών προσώπων στη διάπραξη παράνομων πράξεων. Με χαρακτηριστικότερη την κατάθεση της μάρτυρος «Αικατερίνης Κελέση» σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχεδόν έναν μήνα μετά την πρώτη και δεύτερη κατάθεσή της, στις οποίες δεν είχε κάνει την παραμικρή αναφορά σε βάρος του!
3.Θεωρήθηκαν ουσιώδεις οι καταθέσεις αυτών των μαρτύρων ενώ δεν περιείχαν απολύτως τίποτα συγκεκριμένο και σοβαρό, όπως απαιτεί το άρθρο 45 β ΚΠΔ, παρά μόνο αόριστες αναφορές και ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις.
4.Εφαρμόστηκε επιλεκτικά και χωρίς καμιά εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση μόνο για τους τρεις «κουκουλοφόρους» μάρτυρες διαδικασία σπονδυλωτών καταθέσεων που διήρκεσαν περισσότερο από τρεις μήνες!
5.Αντί να σταλεί αμελητί η δικογραφία στη Βουλή, η αρμόδια εισαγγελέας απευθύνθηκε σε ξένη υπηρεσία (FBΑ) προκειμένου να ζητήσει έγκριση συσχέτισης επτά πολιτικών προσώπων με την έρευνα που πραγματοποιεί η ξένη υπηρεσία, κατά παραβίαση του άρθρου 86 του Συντάγματος.
6.Ενώ στις 4/2/2018 σημειώνεται η ολοκλήρωση της κατάθεσης της «Αικατερίνης Κελέση», την επομένη 5/2/2018 η μάρτυς προσκομίζει νέα, υποτίθεται, αποδεικτικά στοιχεία. Είναι η μέρα που προσήλθε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο υπουργός Δημήτρης Τζανακόπουλος.
7.Δεν έγινε κλήτευση του αντιπροέδρου της Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, προσώπου-κλειδί στην υπό διερεύνηση υπόθεση, έστω και ως μάρτυρα.  protothema

*** ΒΟΜΒΑ από τον Δήμαρχο των Σκοπίων: «Ο Μ. Αλέξανδρος δεν είναι κομμάτι της ιστορίας μας»…
 ~ Βόμβα μεγατόνων έριξε στη γειτονική ΠΓΔΜ ο Δήμαρχος των Σκοπίων Πέτρε Σιλέγκοφ, ο οποίος είναι και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ σε δηλώσεις του σχετικά με τη Μακεδονία και τον Μέγα Αλέξανδρο.
*  Ο Σιλέγκοφ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Documento παραδέχτηκε πως «Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ κομμάτι της κανονικής ιστορίας μας. Εντάχθηκε στην ιστορία μας τα τελευταία δέκα χρόνια».
~ Αναφερόμενος μάλιστα στο αλυτρωτικό κομμάτι του Σκοπιανού συντάγματος υποστήριξε πως «υπάρχει άρθρο που λέει ότι δεν έχουμε εδαφικές απαιτήσεις προς τις γειτονικές χώρες» και κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί απειλή για κανένα στην Ελλάδα.

***ΤΟ 2018 ΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΟΛΑ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ!Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
 ~ Έτοιμος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, να ενημερώσει τους πολίτες, με ομιλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
*Η οικονομική ανάταση της Ελλάδας μέσω της παραγωγής πλούτου είναι το κέντρο του κυβερνητικού προγράμματος του Κ. Βελόπουλου, χωρίς όμως αυτό να μη σημαίνει πως παραβλέπονται οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του κάθε επαγγελματικού κλάδου.
~ Ελάτε να ακούσετε και να μάθετε τον οδικό χάρτη για την έξοδο από την οικονομική κρίση αλλά και τη γεωστρατηγική πολιτική που πρέπει να ασκήσει η Ελλάδα για να επιστρέψει στο προσκήνιο.
To 2018 ήρθε με ορμή.
-ΠΕΜΠΤΗ 15/2 στις 18.00 στην Σπάρτη, στο Ξενοδοχείο Sparta Inn (Θεροπυλών 109)
-ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 στις 18.00 στην Δραπετσώνα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Αγωνιστών Πολυτεχνείου και Καραϊσκάκη)
-ΣΑΒΒΑΤΟ 24/2 στις 12.00 στην Ορεστιάδα, στο Ξενοδοχείο Hotel Ηλέκτρα (Πανταζίδου 52)
-ΣΑΒΒΑΤΟ 24/2 στις 18.00 στην Αλεξανδρούπολη, στο Hotel Astir Εγνατία
-ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2 στις 12.00 στην Κομοτηνή, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο (Γρηγορίου Μαράσλη 1)
-ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2 στις 18.00 στην Ξάνθη, στο Hotel Elisso (Βασσιλίσης Σοφίας 9)
-ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 στις 12.00 στην Κοζάνη, ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ (ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΟΥΚΑ 7 ΚΑΙ ΚΟΒΕΝΤΑΡΩΝ )

***Το DiEM25 και ο Γιάνης Βαρουφάκης στην Καλαμάτα 
Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, το DiEM25 και ο Γιάνης Βαρουφάκης θα βρίσκονται στην Καλαμάτα, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της πόλης, στις 19:30. Εκεί ο Γιάνης θα  παρουσιάσει την πρόταση του DiEM25 για την Ευρώπη γενικότερα, εστιάζοντας κυρίως στην Ελλάδα, μέσω των επτά τομών που το DiEM25 θέτει στο πολιτικό τραπέζι προς άμεση εφαρμογή, και φυσικά θα μιλήσει για το νέο κόμμα που σχηματίζoυμε, φέρνοντας την πρόταση μας στις κάλπες.
Μετά την ομιλία του Γιάνη Βαρουφάκη, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις και να συμμετέχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τον συνιδρυτή του DiEM25. Ταυτόχρονα, μέσω της πλατφόρμας DiEM Voice, το κοινό θα μπορεί να στέλνει τις σκέψεις και τις ερωτήσεις του καθ’όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, είτε μέσω sms, viber, e-mail, είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα δίνεται κατά την είσοδο.

***  Πάνω από 4 εκατ. πολίτες χρωστούν στο Δημόσιο 
Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των οφειλετών προς το δημόσιο και τον αριθμό των οφειλών τους, μέχρι την 1η του έτους έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιογράφους μέσων ενημέρωσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν στο ποσό των 99,970 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών στα 4.068.857 πολίτες. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ παράλληλα, σημείωσε ότι το 78% των οφειλετών χρωστά στο δημόσιο έως 2.000 ευρώ (3.170.620 φορολογούμενοι), ενώ το 54,1% χρωστά ποσό μικρότερο των 500 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που αναφέρουν ότι 73 οφειλέτες του δημοσίου χρωστούν ο καθένας πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ με το συνολικό ποσό της οφειλής στην κατηγορία αυτή να ανέρχεται σε 32,091 δισ. ευρώ.
Επίσης, το ποσό των 28,658 δισ. ευρώ χρωστούν 1.121 οφειλέτες του δημοσίου ενώ επιπλέον 17,267 δισ. ευρώ οφείλεται από 4.665 φορολογούμενους.

***  Το αυτονόητο… 
Κάποια άμεση παρέμβαση θα πρέπει να γίνει στην περιοχή όπου βρίσκεται η 6η στάση Ναυαρίνου.
Δεν είναι δυνατόν να σχηματίζονται…λίμνες με νερά της βροχής και κανείς αρμόδιος να μην ευαισθητοποιείται για το αυτονόητο. Α.Π.

*** Ρούχα…
Δεν μπορούμε, δυστυχώς, να καταλάβουμε τη λογική ορισμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι επιμένουν να αφήνουν ρούχα προς χρήση σε σημεία της πόλης, όπου καταστούν άχρηστη την πρωτοβουλία τους. Αν τα ρούχα δεν είναι στους συγκεκριμένους κάδους περισυλλογής, όταν τα αφήνουμε σε δρόμους και νησίδες, η χειρονομία δεν έχει καμία αξία. Αντίθετα, "μολύνουμε" αισθητικά το χώρο. Επί μία εβδομάδα, στην οδό Ψαρών, υπάρχει ένας παρατημένος μπόγος. Γιατί; Α.Π.

*** 75χρονος σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του 
Σήμερα το πρωί, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας γεωργικός ελκυστήρας που χρησιμοποιούσε 75χρονος ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.
Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας. Φώτο αρχείου 

*** Εισβολή του Ρουβίκωνα σε ομιλία του Τσακαλώτου στο ΕΒΕΑ 
Εισβολή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο κατά τη διάρκεια ομιλίας του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, πραγματοποίησαν μέλη της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», πετώντας τρικάκια και φωνάζοντας συνθήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περίπου 20 προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα.
Σε ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ο Ρουβίκωνας κατηγορεί την κυβέρνηση για τις πολιτικές της στα εργασιακά, στο κράτος πρόνοιας και σε ό,τι αφορά τις τράπεζες.
«Με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, ο ο εχθρός είναι στις τράπεζες και στα επιτελεία» καταλήγει η προκήρυξή τους.  in.gr
Επιδρομή Ρουβίκωνα σε εκδήλωση με ομιλητή τον Τσακαλώτο : https://youtu.be/311TzM2JY8g .-

***  Ο καιρός αύριο Τρίτη στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Τρίτη 13/2/2018 προβλέπεται άστατος.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια μικρά διαστήματα με ανοίγματα του καιρού. Τις μεσημβρινές ώρες υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μπόρας σύντομης διάρκειας (όμβρου) ή καταιγίδας. Μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας εντοπίζεται τις βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 60-90%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Α-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες απογευματινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ και από τις πρώτες βραδινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 4-5 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***

***  Αθλητική ενημέρωση :

*** Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου
19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΛ  3-0 .- ^
Τα  γκολ : 12΄Σάκου , 40΄Βαρέλα , 48΄ Πρίγιοβιτς ,.-
Κάρτες : Φατσιόν , Ντέλετικ , Γκόγκοβιτς .-^

***   Το πρόγραμμα και η βαθμολογία:
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου
Ξάνθη-Κέρκυρα 1-1
(90΄+3 Κάστρο - 64΄ Επστάιν)

Πανιώνιος-Λαμία 1-0
(80΄ πεν. Λάμπρου)

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 2-1
(30' 45'+ Κόντε - 69' αυτ. Γαρουφαλιάς)
***  Κυριακή 11 ΦεβρουαρίουΑπόλλων Σμύρνης-Λεβαδειακός 1-1
(54΄ Μπαρτολίνι - 67΄ Π. Γιακουμάκης)

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0
(61΄ πεν. Χριστοδουλόπουλος)
Παναιτωλικός-Πλατανιάς 3-0
(7΄, 87΄ Ρόσα, 57΄ Τσοκάνης)

Ατρόμητος-Ολυμπιακός  2-2 .- ^ 
(19΄ Βασιλακάκης, 66΄ Ντιγκινί - 28΄ Μάριν, 90΄ Χατζισαφί)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ 49     
2. ΑΕΚ 47
3. Ολυμπιακός 43
4. Ατρόμητος 39
5. Πανιώνιος 31
6. Ξάνθη 29
7. Αστέρας Τρίπολης 28
8. ΠΑΣ Γιάννινα 25
9. Λεβαδειακός 25
10. Παναθηναϊκός 24
11. Παναιτωλικός 23
12. ΑΕΛ 22 
13. Λαμία 20
14. Απόλλων Σμύρνης 16
15. Κέρκυρα 15
16. Πλατανιάς 10 
* Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με -2 βαθμούς.

*** ~Μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο
Κόντης: «Είναι ένα δύσκολο βράδυ»
~ Ο Χρήστος Κόντης βρέθηκε και πάλι να εκτελεί χρέη προπονητή σε αγώνα του Ολυμπιακού, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο Οσκαρ Γκαρθία και ταυτόχρονα βρέθηκε αντιμέτωπος με τη νέα απώλεια βαθμών της πειραϊκής ομάδας στο πρωτάθλημα και την αισθητή υποχώρησή της πλέον σε σχέση με τους άλλους διεκδικητές του τίτλου.
Στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι ένα δύσκολο βράδυ. Αυτό που κρατάμε είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για αυτό. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα».
*** Σήμερα (χθες) Κυριακή 11-02-2018 ΑΡΦΑΡΑ ,
Ποδηλατοδρομίες για άλλη μια χρονιά στο Αρφαρά . Γύρος Αρφαρά -Πήδημα -Άγιος Κωνσταντίνος -Αρφαρά .-
ΣΧΕΤΙΚΆ ΒΊΝΤΕΟ ΑΠΌ Ποδηλατοδρομίες ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΆ 11/02/2018 :
~* ARFARA 11/02/2018  Ποδηλατοδρομίες  2
https://youtu.be/1SGxG-GX7RY  .-
~*ARFARA 11 02 2018  Ποδηλατοδρομίες  1:
 https://youtu.be/WmKdY1Cah-E .-
~* ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΕΣ 2018 ΑΡΦΑΡΑ 11/02/018VID 2018:
https://youtu.be/SkP4trkerVE  .-

*** Για την Γ΄ Εθνική στους αναβληθέντες αγώνες   Στο 2ο Όμιλο  στην 23η αγωνιστική
Δευτέρα 12-02-2018 :
ΛΑΓΚΑΔΣ - ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 1-2 .- ^
ΑΡΙΣ Παλαιοχωρίου - ΝΑΟΥΣΣΑ  4-0 .- ^

*** Για την Α1 στο Ελληνικό Βόλεϊ 12-02-2018 :
΅ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-3 σετ .- ^

*** «Έφυγε» από τη ζωή ο ιστορικός πρόεδρος της «Μαύρης Θύελλας» Λυκούργος Γαϊτανάρος 
Την τελευταία του πνοή, ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία, άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο ιστορικός πρόεδρος της  «Μαύρης Θύελλας», επιχειρηματίας Λυκούργος Γαϊτανάρος σε ηλικία  91 ετών.
  Ο Λυκούργος Γαϊτανάρος γεννήθηκε το 1927 στους Δολούς της μεσσηνιακής Μάνης. Παντρεύτηκε την Φιλάνθη Καμαρινέα, την οποία «έχασε» το 2017 και μαζί απέκτησαν δυο παιδιά τον Παναγιώτη και τον Ιωάννη. Διετέλεσε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλαμάτας τα «χρυσά» χρόνια της ιστορίας της ομάδας,  στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ανεβάζοντας την, δυο φορές στην Α’ Εθνική Κατηγορία.
Η εξόδιος ακουλουθία του Λυκούργου Γαϊτανάρου θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, και ώρα 14:00 από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος στην Καλαμάτα .-

***

~ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018 :
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης , Δευτέρα 01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/01/news-01-2018.html .-  
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2018  . ~ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ   : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/01/arfara-news.html .-
~** ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 30 και 31 Δεκεμβρίου 2017 : Δευτέρα 01-01-2018 ... Ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/01/30-31-2017-01-01-2018.html .- 
 ~**ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2018 ,   Με  21 Ιατρικά θέματα για την υγεία μας  :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2018/01/blog-post.html .- 
 ~** Αθλητικό Σαββατοκύριακο 06 και 07 Ιανουαρίου 2018 :Μια αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε ... : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/01/06-07-2018.html .-  
~**  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ... ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  και ΒΙΝΤΕΟ  Πέμπτη 11  Ιανουάριος 2018 ..... Ε΄ Μέρος  Εκφράσεις που λέγονται ..και γιατί λέγονται .. 
 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2018/01/blog-post.html .- 
 ~** ΑΘΛΗΤΙΚO Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιανουαρίου 2018 ,.Μια εβδομαδιαία ανασκόπηση -επισκόπησης της εβδομάδας που πέρασε -έφυγε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/01/o-13-14-2018.html .- 
 ~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο , 20  και 21 Ιανουαρίου 2018 , Δευτέρα 22-01-2018   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/01/20-21-2018-22-01-2018.html .-  
 ~** Αθλητικό Σαββατοκύριακο  27 και 28  Ιανουαρίου 2018 ,Μια εβδομαδιαία ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/01/27-28-2018.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018
:  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/01/arfara-news-31-2018-31-1.html .-  
 
***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 :
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης , Πέμπτη 01  Φεβρουαρίου  2018  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-01-2018-04.html .
~** ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:
Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
: http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2018/02/blog-post.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  Arfara News (2) στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2018/02/news-2.html .- 

~* Η Εφημερίδα μας  Arfara News (2) στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2018/02/news-2.html .- 

 ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Παρασκευή  02 Φεβρουαρίου 2018
:   http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-02-2018.html  .- 
 
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης , Κυριακή 04  Φεβρουαρίου 2018 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-04-2018-1942-httpsyoutu.html .-       
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018
  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html  .-

~**   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη 06  Φεβρουαρίου 2018  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/02/news.html .-
~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 03  και  04  Φεβρουαρίου 2018 .Μια  αθλητική ανασκόπηση-επισκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/02/03-04-2018.html .- 
 
~* Η  Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη  07 Φεβρουαρίου  2018
:  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .- 

 ~*** 
 
 Πέμπτη 08  Φεβρουαρίου 2018 . ~ ΟΜΟΡΦΗ ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !!!   : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Παρασκευή 09  Φεβρουαρίου 2018
: http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/02/news-09-2018-08-02-2018-11.html .- 
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Σάββατο  10  Φεβρουαρίου 2018
: http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-10-2018-10-1-202.html .- 
~**  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της  ενημέρωσης .
Κυριακή  11  Φεβρουαρίου 2018
:  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .-  
~** Αθλητικό Σαββατοκύριακο 10  και 11  Φεβρουαρίου 2018 , Μια  αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/02/10-11-2018-11-02-2018.html .-  
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσηςΔευτέρα 12 Φεβρουαρίου  2018 .-
~**
***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
01stamos1947.-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6072   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3884   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3881  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13. 854    βίντεο   .-  
The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .- 
 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-
 https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-
https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .
http://eidisoules.gr   =ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ, Έγκυρη και Αξιόπιστη 
www.koinonikomerisma.gr   ,
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. -     https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
https://www.facebook.com/sylgkdsarf = Σ. Γονέων  Κηδεμόνων. Δημοτικού .Αρφαρών. 
  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profil=-09+++++++++++++++++++++++++++
-browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh  .-

  

 ~*  Τα  βίντεο μας  για σήμερα :
1~*Στήριξη Καραμανλή σε Αβραμόπουλο 2018:
https://youtu.be/OClo5n_u2CQ  .-
2~* Προανακριτική για NOVARTIS  2018 :
https://youtu.be/zDh5AZzFYBE  .-
3~*ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ  2018:
https://youtu.be/bmbQ6dHsjHk  .-.
4~* Νέα στοιχεία FBI  για NOVARTIS  2018:
https://youtu.be/v3S9rFqYOKE  .-
5~*Απάντηση Αβραμόπουλου  για  NOVARTIS  2018:
https://youtu.be/IZ-_97TMvyI  .-
6~Λύση ονομασία Σκοπίων μέσω απειλών  2018:
https://youtu.be/0dXvaozTqWc  .-
7~Υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΗΣ φωτιά  2018:
https://youtu.be/aSMw0QWUzxs  .-
8~ Φωτιά στο πολιτικό παρασκήνιο  2018:
https://youtu.be/toM9K84WSns  .-
9~*Το  μεγάλο πάρτι ης  NOVARTIS  2018:\
https://youtu.be/n5XIdrdpL50  .-
10~*Ο μητροπολίτης Ιωάννης στο Μαναστήρι Σκοπίων  2018:
11~* ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ με τα δικά μας χρήματα  2018:
https://youtu.be/zGiWaBzZl2w  .-
~

Δεν υπάρχουν σχόλια: